Luokka: Jatkojalostusmuuta

Luomumerkin käyttö

luomumerkkiEU:n luomumerkki tuli pakolliseksi 1.7.2012

Luomumerkillä varustetut tuotteet on viljelty, tuotettu ja valmistettu EU:n luomulainsäädännön mukaan tai sitä läheisesti vastaavan tuotantotavan mukaan EU:n ulkopuolisissa kolmansissa maissa. (lisää…)

Luomujatkojalostuksen tietopaketti yksissä kansissa

Mitä jokaisen luomuraaka-aineita jalostavan tulisi tietää? Mistä apua luomujatkojalostuksessa vastaan tuleviin haasteisiin?

Näihin ja moniin muihin luomutuotteiden parissa toimiville eteen tuleviin kysymyksiin vastaa Luomujatkojalostajan opas. Kurmakka – Organic Food Oy ja Laurea ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä koonneet luomujatkojalostajille kattavan tietopaketin. (lisää…)

Luomusuunnitelman ohje jatkojalostukseen

Mitä parhaita käytäntöjä voin hyödyntää luomusuunnitelman teossa jatkojalostusyritykseen?

Luomusuunnitelma tehdään toimijaa itseään varten, osaksi yrityksen omaa toiminnan varmentavaa järjestelmää. Tähän luomusuunnitelmaohjeeseen on koottu neuvoja suunnitelmaa kirjoittavalle. Ohje sisältää kymmeniä yksityiskohtaisia parhaita käytäntöjä hyödynnettäväksi luomusuunnitelman teossa. (lisää…)

Luomutuotekehityksen ammattilehti

Onko luomualalla tuotekehitykseen ja jalostamiseen liittyviä ammattilehtiä?

Amerikkalainen Organic Processing Magazine mainostaa itseään ainoa luomujalostuksen ammattijulkaisuna. (lisää…)

Eurolehti Luomumerkki

EU LuomumerkkiLuomutuotteille on olemassa pakollinen EU-logo eli Eurolehti-tunnus (EY 271/2010). Aiemmin käytössä EU-tasolla oli vapaaehtoinen tähkälogo, joka korvautui 1.7.2010 alkaen Eurolehti-tunnuksella. EU:n luomumerkki tarjoaa kuluttajille varmuuden tuotteen alkuperästä ja laadusta sekä on varmistus sille, että EU:n luomuviljelysäädöksiä on noudatettu. Lisätietoja luomu-logon käytöstä Eviran sivuilta.

(lisää…)

Kirjanpito ja erilläänpito – jokainen erä kirjataan

Luomusäädökset asettavat elintarvikkeiden valmistajalle myös kirjanpitoa ja tuotteiden erilläänpitoa koskevia vaatimuksia. Luonnonmukainen tuotantotapa osoitetaan kirjanpidolla ja siihen kuuluvilla asiakirjoilla. Luomuelintarvikkeiden valmistuksen valvonnassa kirjanpito on keskeinen tarkastuskohde. Kirjanpitovelvollisuus koskee myös maahantuojia ja maahantuotujen tuotteiden ensimmäisiä vastaanottajia.  (lisää…)

Maahantuonnin valvonta

Luomun luotettavuus on varmistettava myös lisääntyvässä kansainvälisessä kaupassa. EU:n ulkopuolelta  luomutuotteita maahantuovien on kuuluttava luomuvalvontaan. Hyväksyntä on saatava ennen toiminnan aloittamista. Maahantuojia valvotaan kuten luomuelintarvikkeiden valmistajia ja Evira on laatinut tuonnista yksityiskohtaiset ohjeet. (lisää…)

Vähäinen käsittely ja alhainen jalostus tuotantotilalla

Alhaisen jalostusasteen valmistusta (luomuasetuksen mukaan vähäistä valmistusta) on maatilalla harjoitettu omien maataloustuotteiden käsittely. Alhaisen jalostusasteen valmistuksessa kaikkien käytettyjen raaka-aineiden on oltava omalla tilalla luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita. (lisää…)

Mikä on luomutuote – mitä lainsäädäntö sanoo?

luomueduskuntaLuomutuote on selkeästi lainsäädöllä määritelty. Lainsäädännön mukaan EU:n alueella luomuelintarvikkeeksi katsotaan tuote, jonka maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 % on luonnonmukaisesti tuotettuja ja niistä yli 50 prosenttia pitää olla maatalousperäisiä. Lisäksi luomuelintarvikkeen valmistuksessa saa käyttää vain osaa elintarvikelainsäädännön sallimista lisäaineista ja säilöntäaineita saa käyttää erittäin rajoitetusti. (lisää…)

Elintarvikeyritysten hakupalvelu aitojamakuja.fi on uudistunut

Uudistuneella Aitojamakuja.fi -sivustolla käyttäjä valitsee heti etusivulla haluaako hän jatkaa kuluttaja- vai ammattikeittiöpuolelle. Valinnan jälkeen avautuu varsinainen yritysten hakupalvelu. Hakupalvelun lisäksi molemmille sivustoille on koottu erityisesti kyseistä ryhmää ajatellen teemaan liittyvää lisätietoa ja linkkejä. Palvelusta löytyy nyt 175 luomutuoteyritystä. (lisää…)