Luokka: Jatkojalostusuutiset

Luomujatkojalostajien edustajat kokoontuivat alan kehittämiseksi

IFOAM EU Groupin luomujatkojalostajien yhteistyöryhmä kokoontui Suomessa 11.-12.6. Yhteistyöryhmässä käsitellään ajankohtaisia asioita luomujatkojalostusta ja kaupaa koskevan lainsäädännön ja kansainvälisen yhteistyön ja harmonisoinnin alalta.

Ryhmässä on meneillään Euroopan Unionin rahoittama Leonardo -projekti (Edu OFP), jonka puitteissa kartoitetaan alan koulutuksen kehittämistä, koulutuksen tilannetta eri maissa ja haetaan hyviä käytäntöjä.

(lisää…)

Luomueläintuotanto ja elintarvikkeiden jalostus lisääntyneet yli 10 prosenttia edellisvuodesta

Vuoden 2011 Luomuvalvontaraportti  julkaistu

Jokaisen luomutuotantoa harjoittavan maatilan, mehiläistarhan, elintarvikkeiden jatkojalostusyksikön ja luomurehujen ja luomusiementen myyjän toiminta tarkastetaan valvontakäynnillä vuosittain.  Valvoja käy läpi luomutuotannon tuotantoehtojen noudattamisen käytännön toiminnassa ja muistiinpanovelvoitteen toteuttamisen. Myös pakkausmerkinnät ja tuotteiden markkinointitapa ovat valvonnassa mukana. Valvonnasta vastaavat Elintarvikevirasto Evira ja paikalliset ELY-keskukset. (lisää…)

Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle –valmennusohjelma

Etelä-Savossa on käynnistynyt uusi luomualan koulutus- ja kehittämishanke Luomulla Etumatkaa Etelä-Savolle. Luomualan kasvusta pyritään saamaan mahdollisimman paljon hyötyä Etelä-Savolle. Maakunta toimii pilottialueena luomuketjun toiminnan kehittämisessä. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti vetää Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle –valmennusohjelmaa, jonka tarkoitus on auttaa erityisesti tuottajia, jalostajia ja yrittäjiä kasvattamaan luomun osaamistaan. Tavoitteena on myös lisätä luomun volyymiä ja parantaa luomun toimintaympäristöä ja koko osaamisjärjestelmää alueella. Hanke alkoi 1.4.2012 ja se päättyi 30.6.2014 – jatkoajan jälkeen 28.2.2015.  Hankkeen rahoittaja on  Etelä-Savon ELY-keskus ESR.
(lisää…)

Luomujatkojalostuksen konferenssin teemana laadun parantaminen ja ympäristöystävällisyys

Lodzissa Puolassa pidettiin lokakuussa 2011 konferenssi luomujatkojalostuksesta, ”Organic food processing – improving quality and environmental performance”. Tässä IFOAM:in järjestämässä tapahtumassa keskusteltiin luomujatkojalostuksen asemasta ja tulevaisuuden kehityksestä erityisesti sääntöjen ja käytäntöjen näkökulmasta. Teemoina nostettiin esiin luomun ympäristöystävällisyys ja ruoan laatu tuotantoketjussa. Konferenssi oli suunnattu luomujatkojalostuksen parissa toimiville, erityisesti yrityksille, Euroopan ja kansallisen tason päättäjille ja tutkijoille. (lisää…)

MMM linjasi luomutuotannon tavoitteen: 20 % luomuun vuoteen 2020 mennessä

Luomualan reipas kasvu on maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena. Ministeriö julkisti tänään suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaa varten sekä tuoreen selvityksen luomualan kehittämiskeinoista. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen aikoo viedä ministeriön linjaukset hallituksen käsittelyyn lähitulevaisuudessa.

Jyrki Kataisen hallitus on sitoutunut toteuttamaan luomualan kehittämisohjelman, jonka avulla kotimaista luonnonmukaista tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi sekä kehitetään koko luomuruokaketjua. Kehittämisessä painotetaan luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta ja kasvatetaan luomuruoan osuutta julkisista hankinnoista Suomessa. Monissa Euroopan maissa on voimakkaasti ohjattu joukkoruokailun julkisia hankintoja kohti luomua. (lisää…)

Ota kantaa ravinteiden kierrätykseen

Ympäristöministeriö kaipaa kansalaiten näkemyksiä muun muassa maatalouden hyvistä käytännöistä; lannan ja puhdistamolietteen sisältämien ravinteiden hyödyntämisestä; bioenergian edistämisestä sekä vesiympäristön ravinteiden hyötykäytöstä. Otakantaa.fi -foorumilla alkaa aiheesta kansalaiskeskustalu maanantaina 26.3. Keskustelu on avoinna 15.4. saakka. (lisää…)

Luomua Lautaselle – luomuruokaa julkisiin ruokapalveluihin

Lisää julkiseen ruokapalveluun sopivia luomutuotteita

Luomumarkkinoiden kehittämisstrategian tavoitteena on, että kaikissa Suomen julkisissa keittiöissä käytetään luomutuotteita. Luomua Lautaselle -hankkeen päämääränä on luomuruoan käytön kasvu julkisissa ruokapalveluissa. Tavoitteena on parempi asiakasymmärrys luomutoimijoille, mikä mahdollistaa julkisten keittiöiden tarpeita vastaavan luomutuotevalikoiman kehittämisen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (lisää…)

Hinnan ei tarvitse olla este luomuannokselle

Esimerkiksi Tanskassa luomun käyttö ammattikeittiöissä on ollut arkipäivää jo vuosikymmenen ajan. Kööpenhaminan päiväkodeissa luomuraaka-aineiden osuus on yli 80 prosenttia. Helsinki ja Turku tekivät vuonna 2011 strategiset päätökset luomun käytön edistämisestä päiväkotien ja koulujen ruokapalveluissa.

Tanskan kaikista kunnallisista elintarvikehankinnoista kymmenesosa on luomua. Kööpenhaminassa tarjotaan päivittäin 80 000 ateriaa ja ruokakustannuksia syntyy 40,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupungin julkisten ruokapalveluiden tarjonnasta keskimäärin 75 prosenttia on luomua. (lisää…)

Lisää luomua ammattikeittiöissä

Luomun käyttö ammattikeittiöissä lisääntyi vuonna 2011 Taloustutkimuksen mukaan. Vastanneista yrityksistä 43 prosenttia käytti luomua jonkin verran vuonna 2010 ja vuonna 2011 luku on jopa 61 prosenttia.  Päivittäin luomua käyttävät nyt 6 prosenttia keittiöistä.

Fazer lisää luomutuotteiden käyttöä helmikuun alusta lähtien, jolloin lähes 550 yrityksen henkilöstö- ja oppilaitosravintolaa Suomessa liittyy ammattikeittiöille tarkoitettuun Portaat luomuun -ohjelmaan. (lisää…)