Luokka: Kauppamuuta

Luomun kulutustrendit

Onko luomualalla omia, tavanomaisista tuotteista poikkeavia kulutustrendejä?

On. Yleisistä  luomukulutustrendeistä voi mainita ainakin ”Luomu Plus”, ”Free From” ja ”Halpis Luomu” -strategiat (lisää…)

Onko luomu brändi?

Onko luomu brändi ja miten brändit ylipäätään liittyvät luomuun?

Aiemmin brändi tarkoitti nimeä, käsitettä, merkkiä, symbolia tai jotakin muuta ominaisuutta, joka erottaa jonkin markkinoijan tuotteen tai palvelun muiden markkinoijien tuotteista. Nykyään brändin määrittelyssä painotetaan enemmän mielikuvia ja käsityksiä: ihmisten kokemusia, tietoja, asenteita, tunteita ja uskomuksia kokonaisuutena. (lisää…)

LOHAS-kuluttajat

LOHAS kuluttajatNykyään puhutaan paljon LOHAS-kuluttajista. Mitä ne ovat ja miten lohakset liittyvät luomuun?

Kuluttajien segmentointi on maailmanlaajuisesti helpompaa, kun kulutustottumuksia tarkastelee kaikkia samojen ”linssien” läpi. Eräs tällainen linssi on ns. LOHAS -kuluttajat. (lisää…)

Eurolehti Luomumerkki

EU LuomumerkkiLuomutuotteille on olemassa pakollinen EU-logo eli Eurolehti-tunnus (EY 271/2010). Aiemmin käytössä EU-tasolla oli vapaaehtoinen tähkälogo, joka korvautui 1.7.2010 alkaen Eurolehti-tunnuksella. EU:n luomumerkki tarjoaa kuluttajille varmuuden tuotteen alkuperästä ja laadusta sekä on varmistus sille, että EU:n luomuviljelysäädöksiä on noudatettu. Lisätietoja luomu-logon käytöstä Eviran sivuilta.

(lisää…)

Kirjanpito ja erilläänpito – jokainen erä kirjataan

Luomusäädökset asettavat elintarvikkeiden valmistajalle myös kirjanpitoa ja tuotteiden erilläänpitoa koskevia vaatimuksia. Luonnonmukainen tuotantotapa osoitetaan kirjanpidolla ja siihen kuuluvilla asiakirjoilla. Luomuelintarvikkeiden valmistuksen valvonnassa kirjanpito on keskeinen tarkastuskohde. Kirjanpitovelvollisuus koskee myös maahantuojia ja maahantuotujen tuotteiden ensimmäisiä vastaanottajia.  (lisää…)

Maahantuonnin valvonta

Luomun luotettavuus on varmistettava myös lisääntyvässä kansainvälisessä kaupassa. EU:n ulkopuolelta  luomutuotteita maahantuovien on kuuluttava luomuvalvontaan. Hyväksyntä on saatava ennen toiminnan aloittamista. Maahantuojia valvotaan kuten luomuelintarvikkeiden valmistajia ja Evira on laatinut tuonnista yksityiskohtaiset ohjeet. (lisää…)

Vähäinen käsittely ja alhainen jalostus tuotantotilalla

Alhaisen jalostusasteen valmistusta (luomuasetuksen mukaan vähäistä valmistusta) on maatilalla harjoitettu omien maataloustuotteiden käsittely. Alhaisen jalostusasteen valmistuksessa kaikkien käytettyjen raaka-aineiden on oltava omalla tilalla luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita. (lisää…)

Mikä on luomutuote – mitä lainsäädäntö sanoo?

luomueduskuntaLuomutuote on selkeästi lainsäädöllä määritelty. Lainsäädännön mukaan EU:n alueella luomuelintarvikkeeksi katsotaan tuote, jonka maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 % on luonnonmukaisesti tuotettuja ja niistä yli 50 prosenttia pitää olla maatalousperäisiä. Lisäksi luomuelintarvikkeen valmistuksessa saa käyttää vain osaa elintarvikelainsäädännön sallimista lisäaineista ja säilöntäaineita saa käyttää erittäin rajoitetusti. (lisää…)

Ammattikeittiöt luomutuotteiden ostajina

Marja-Riitta Kottila puhui marraskuussa 2011 Luomua ja lähiruokaa ammattikeittiöille -tapahtumassa Mikkelissä. LuomuTIETOverkko julkaisee esityksen nyt kaikille kiinnostuneille ääniversiona.

Esityksessään Kottila tarkastelee julkisen ruokapalvelun ja ammattikeittiömarkkinoiden tilaa, kuten luomuelintarvikkeidenn käyttömäärien kehitystä ja tuoteryhmäkohtaista jakautumista.

Hän esittelee Portaat luomuun ohjelmaa ja esteitä luomun lisäämisessä ammattikeittiöissä

. (lisää…)