Luokka: Kulutustutkimus

Luomua ostavat syövät ja elävät terveellisemmin

Luomutuotteiden käyttäminen ja elintavat ovat yhteydessä toisiinsa. Luomuelintarvikkeita ostavat kuluttajat syövät terveellisemmin ja noudattavat paremmin terveellisiä elintapoja kuin ei-luomuruokaa ostavat kuluttajat. Nämä tulokset ilmenevät laajasta saksalaistutkimuksesta.

Noin 14 200 kuluttajaa piti kansallisessa kulutuskäyttäytymistä koskevassa tutkimuksessa tarkkaa kirjaa ostokäyttäytymisestään. Tutkimus tehtiin Max Rugner-Instituutissa osana kansallista luomututkimusohjelmaa. (lisää…)

Roskaruoka altistaa seuraavat sukupolvet syövälle

Kantavien naarasrottien ruokkiminen rasvaisella roskaruoalla lisää niiden tyttärien ja tyttärien tyttärien rintasyövän riskiä. Tähän tulokseen tultiin tutkimuksessa, joka tehtiin Georgetownin yliopiston lääketieteellisessä keskuksessa Washington DC:ssa USA:ssa.

Rottia ruokittiin kolmen sukupolven ajan erilaisilla rehuvalioilla. Roskaruoka lisäsi rintasyövän riskiä rotilla kyseisessä sekä kahdessa seuraavassa sukupolvessa. Kolmannen sukupolven suurempi syöpäriski säilyi, vaikka toinen sukupolvi söi terveellisesti. (lisää…)

Marjojen ja maan laatu luomu- ja tavanomaisessa mansikanviljelyssä

Luomuna ja tavanomaisesti mansikkaa viljelevien tilojen ja satojen vertailu osoitti, että luomumansikat olivat maukkaampia, ravitsevampia ja maa oli viljavampaa sekä monimuotoisuus maassa oli tavanomaista suurempi. Tutkimus tehtiin Washingtonin valtionyliopistossa vertailemalla 13 luomu- ja tavanomaista Kaliforniassa mansikkaa viljelevää tilaa toisiinsa. (lisää…)

Tuore raportti selvittää luomuruoan jatkojalostuksen haasteita

Elintarviketeollisuus vaatii luomutuotteilta pitkää säilyvyyttä, vaikka kuluttajat arvostavat ennen muuta makua ja terveellisyyttä.

Luomuelintarvikkeiden kysyntä kasvaa voimakkaasti Euroopassa. Esimerkiksi jatkojalosteiden valikoimat monipuolistuvat nopeasti. Quality analysis of critical control points within the whole food chain and their impact on food quality, safety and health -hankkeessa kansainvälinen tutkijaryhmä etsi elintarvikkeiden laadun kannalta kriittisiä pisteitä koko elintarvikeketjun osalta. (lisää…)

Valkosipuli edistää hivenaineiden imeytymistä

Valkosipulin ja sipulin yhdisteet voivat parantaa raudan ja sinkin imeytymistä viljoista yli kaksinkertaisesti. Tulokset ilmenevät Intiassa tehdyissä ravitsemustutkimuksista.

Valkosipulin tai sipulin syöminen viljojen kanssa parantaa raudan imeytymistä 70 prosentilla ja sinkin imeytymistä 160 prosentilla tiedelehti Journal of Agricultural and Food Chemistry´ssä julkaistun artikkelin mukaan. Tämä tieto voi auttaa voittamaan kahden tärkeän hivenaineen puutoksesta kärsiviä. (lisää…)

Luomuelintarvikkeet laadukas valinta – tutkimus Ranskasta

LuomuannosRanskan Elintarviketurvallisuusviraston raportti osoittaa, että luomuelintarvikkeet ovat laadukkaampia ja sisältävät vähemmän torjunta-ainejäämiä ja nitraattia. Raportin mukaan esimerkiksi nitraatin on osoitettu aiheuttavan terveydellisiä haittoja kuten diabetesta ja Alzheimerin tautia. Luomutuoretuotteiden kuiva-ainepitoisuus on tavanomaisia tuotteita korkeampi ja ravintoainetiheys suurempi. Tulokset perustuvat kirjallisuustutkimukseen, jonka tekoon osallistui 50 ranskalaista asiantuntijaa eri sektoreilta. Ryhmän yhdessä hyväksymä laaja loppuraportti julkaistiin ranskaksi. Tämän raportin pohjalta on julkaistu asiantuntijatarkastettu artikkeli Agronomy for Sustainable Development-tiedelehdessä. (lisää…)

Terveellisesti elävien muisti toimii vielä kuusikymppisenäkin

Terveelliset elämäntavat omaksuneiden nelikymppisten muisti pysyy hyvänä paljon todennäköisemmin kuin epäterveellistä elämää viettävien. American Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistujen tulosten perusteella pää pysyy terävänä savuttomilla, alkoholia enintään kohtuullisesti käyttävillä, hedelmiä ja vihanneksia suosivilla ja liikuntaa harrastavilla. (lisää…)

Soil Associationin vastine FSA:n tutkimukseen

Soil Association on pettynyt FSA:n julkaisemassa tutkimuksessa tehtyihin johtopäätöksiin. Tutkimus torjui miltei kaikki luomu- ja tavanomaisten tuotteiden ravitsemuksellisia eroja käsittelevät tutkimukset. Perusteena useiden tutkimusten rajaamiselle kirjallisuustutkimuksen ulkopuolelle oli se, että ne eivät täyttäneet tutkimusryhmän asettamia kriteereitä.Vaikka tutkijat sanovat, että löydetyt erot eivät ole tärkeitä, koska tällaisia tutkimuksia on niin vähän, he kuitenkin raportoivat useita merkitseviä eroja luomu- ja tavanomaisten tuotteiden koostumuksessa: Tavanomaisissa tuotteissa oli enemmän typpeä. Luomuelintarvikkeissa oli enemmän beta-karoteenia, flavonoideja, kuparia, magnesiumia, fosforia, natriumia, rikkiä, sinkkiä ja fenoliyhdisteitä.Luomueläintuotteissa oli tutkimuksen mukaan enemmän moni-tyydyttämättömiä rasvahappoja. (lisää…)

Organic Centerin vastine FSA:n tutkimukseen

FSA:n kirjallisuustutkimus luomu- ja tavanomaisten elintarvikkeiden eroista terveellisyydessä perustuu kyseenalaisiin rajauksiin ja osin vanhentuneisiin menetelmiin, sanoo USA:n Maatalousakatemian entinen tutkimusjohtaja Charles Benbrook työryhmineen FSA:n tutkimuksen vastineessa. Lontoon tutkimusryhmä löysi tilastollisesti merkitseviä eroja luomu- ja tavanomaisten elintarvikkeiden välillä kolmessa ryhmässä kolmestatoista. (lisää…)