Luokka: Yleistämuuta

Mainonta kertoo teoista kestävyyden hyväksi – ei tyhjiä sanoja

Coop teko 157 väärät vihanneksetVastuullisesti toimivat yritykset siirtyvät mainonnassa kertomaan yrityksen teoista kestävyyden edistämiseksi. Sveitsin osuuskauppaketjun mainonnassa on siirrytty tyhjien sanojen asemesta kertomaan teoista kestävyyden hyväksi. TV-mainonta, myymälämainonta ja mainokset välittävät nykyisin viestiä yrityksen teoista eikä vain tyhjiä sanoja. Mainonnan uudistaminen on osa yrityksen strategiaa kestävän kehityksen edistämiseksi. (lisää…)

Luomun periaatteita ja tavoitteita

Luomun periaatteet neliapilaLuomutuotannon kehittämisen lähtökohtina ovat tietyt periaatteet ja tavoitteet, jotka ala on keskenään sopinut. Näiden periaatteiden tulisi ohjata luomualan kehittämistä ja myös yksittäisten luomuyritysten toimintaa. Luomutuotannon perusperiaatteita ovat terveys, ekologia, oikeudenmukaisuus ja huolenpito. Nämä periaatteet on määritellyt kansainvälinen luomualan järjestö IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) vuonna 2005. (lisää…)

Usein kysyttyä

Seuraavassa on koottu keskeisimpiä kysymyksiä luomun kuluttajista, markkinoista, tuotekehitys- ja valmistustoiminnasta sekä valvonnasta.
(lisää…)

Tulevaisuuden ruoantuotanto?

Kestävä kehitys on laajasti kansainvälisesti hyväksytty tavoite turvatessamme myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet elämään maapallolla. Yhtä helppoa toimintamallia kestävyyden toteuttamiseksi ei ole. Tarvitaan toimintojen kehittämistä, uusia ideoita ja jaettua vastuunkantoa sekä jokaisen osallistumista. (lisää…)

Mitä tarkoittaa Ruokajärjestelmä?

Ruoka- tai elintarvikejärjestelmän (food systems) käsite on nousemassa lineaarisen ruoka- tai elintarvikeketjun (food chain) käsitteen rinnalle kuvaamaan laajemmin ja todenmukaisemmin maatalouden, teollisuuden ja tukku- ja vähittäiskaupan sekä kotitalouksien kysynnän muodostamaa ketjua. (lisää…)

Mitä ovat ekosysteemipalvelut?

Käsite ekosysteemipalvelut on syntynyt 1970-luvulla kuvaamaan ekosysteemin toimintojen merkittävyyttä lähinnä ihmisen kannalta. Laajempaan käyttöön se on levinnyt 1990-luvun puolivälissä.

(lisää…)

Maapallon kello tikittää

Maapallon kello tikittää. Tilastoja maapallon kestävyydestä on koottu tikittävän kellon muotoon.
Kello kertoo paljonko väestö lisääntyy, paljonko on aliravittuja ihmisiä, paljonko ihmisiä sairastuu HIV:iin tai syöpään.

Kello kertoo miten paljon maapallon keskilämpötila nousee ja kuinka suuria ovat hiilidioksidipäästöt. (lisää…)

Neuvoa antava luomukomitea nimitetty EU:hun

EU komissio on nimittänyt luonnonmukaista tuotantoa varten pysyvän teknisen asiantuntijakomitean syyskuun lopulla 2010. Varsinaiseen komiteaan nimettiin 13 jäsentä, jotka edustavat luomun eri sektoreita ja eri jäsenvaltioita. Lisäksi nimettiin 33 asiantuntijaa varalle.

Päätös suomeksi

Luomumaatalouden kehittäminen ympäristölle edullista

Luonnonmukaisen maataloustuotannon tuotantotekniikkaa tulisi kehittää siten, että luomutuotannon kilpailukyky ja ympäristöystävällisyys paranisivat entisestään satotason nousun ja työtä säästävämpien menetelmien kehittämisen myötä. Näin luomutuotannon suhteellinen ympäristökilpailukyky paranisi. Tämä edesauttaisi ympäristöystävällisten tuotantomenetelmien yleistymistä Suomessa.

Luomuviljelyn kehittämistä puoltavia ympäristönäkökohtia ovat mm: (lisää…)