Luokka: Yleistämuuta

Luomun kehityksen merkkipylväitä maailmalla

1800-luvun lopulta lähtien orastavia pyrkimyksiä luonnonmukaisuuteen maataloudessa

1920 -40-luvuilla biodynaamisia yhdistyksiä perustettiin eri maihin  Rudolf Steinerin v. 1924 pitämän maatalouskurssin innoittamana. Biodynaaminen viljely ja Demeter-merkki.

1920- ja -30-luvuilla Albert Howardin kehitystyö Intiassa maatalouden kehittämiseksi.

1930- ja -40-luvuilla Hans Mueller kehitti Sveitsissä orgaanis-biologista viljelyä. Nykyisin yleisin suuntaus saksankielisissä maissa. Bioland, BioSuisse -merkit.

1940 Albert Howardin kirja ”An Agricultural Testament” Englannissa.

1946 perustettiin Englannissa Soil Association-yhdistys. Orgaaninen viljely. (lisää…)

Luomun kehityksen merkkipylväitä Suomessa

1930-40-luvuilla A.I. Virtasen typpikotovaraisen viljely- ja ruokintajärjestelmän kehittäminen

1943 A.I. Virtasen kirja: AIV-järjestelmä karjanruokinnan perustana. Pellervo-Seura.

1946  käynnistyi Biodynaamisen yhdistyksen toiminta.

1963-65 prof. Toivo Rautavaaran viljelymenetelmien vertailututkimus vihanneksilla.

1960 ja -70-luvuilla prof. Toivo Rautavaara esitelmöi luomuviljelystä eri puolilla Suomea. (lisää…)

Luomuopinnot alkavat syyskuussa – hakuaika päättymässä

Luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden kurssit alkavat syyskuussa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Mikkelissä! Opiskelija voi valita yksittäisiä kursseja tai suorittaa perus- ja/tai aineopinnot kokonaisuudessaan. Opintoja on tarjolla sekä verkossa että lähiopetuksena. (lisää…)

Mistä ruoka tulee -multimediamateriaali ruuantuotannon kestävyydestä

Ruuan tie pellolta pöytään vaikuttaa paljon elämäämme ja ympäristöömme. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on julkaissut Mistä ruoka tulee –verkkosivut, joiden avulla aiheen niin paikallisista kuin maailmanlaajuisistakin ulottuvuuksista saa kiinni hauskasti ja monipuolisesti. Yleisempää elintarviketuotantoa ja kestävää kehitystä koskevaa asiaa löytyy ”Ruoka ja kestävyys” –osasta. Kansainvälistä tutkimustietoa on koottu helppotajuisiksi ja napakoiksi artikkeleiksi. Lisäksi on haastateltu asiantuntijoita Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kalliosta agroekologian professori Juha Heleniukseen.

(lisää…)

Mitä ovat ympäristö- ja ekosysteemipalvelut?

Ekosysteemipalvelut ovat niitä olosuhteita ja toimintoja, joiden avulla luonnolliset ekosysteemit tuottavat edellytyksiä luonnolliselle elämälle ja ylläpitävät elämää. Ekosysteemipalvelut ovat niitä hyötyjä, joita ihmiset saavat suoraan tai epäsuorasti ekosysteemin toiminnoista. (lisää…)