Luokka: Yleistämuuta

Komission uudistettu luomuasetus 889

EU Komission uudistettu asetus (EY) N:o 889/2008 syyskuu 2008 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta. Sovelletaan 1.1.2009 alkaen.
www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_
rehut/luomu/luomu_laki/889_2008_fi.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:FI:PDF

Kirkon ilmasto-ohjelma: kiitollisuutta, kunnioitusta, kohtuutta ja luomua

Suosi ruokavaliossasi kasvikunnan tuotteita, luomua ja lähiruokaa. Jos syöt sekaruokaa, voit suosia perinteistä ns. Välimeren ruokavaliota, jossa lihatuotteet ovat enemmän mausteen kuin pääruuan asemassa. Lihan syönnin vähentämisellä on suuri vaikutus ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tämä on yksi esimerkki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suosituksista, joita se antaa 10.6. julkistamassaan ilmasto-ohjelmassa. (lisää…)

Uuden EU:n luomuasetuksen pääkohtia

-vahvistetaan luonnonmukaiselle tuotannolle selkeämmät tavoitteet, periaatteet ja tuotantosäännöt samalla kun tarjotaan joustavuutta paikallisten edellytysten ja kehitysasteen ottamiseksi huomioon, (lisää…)

Ruokaturva

Ruokaturva vallitsee silloin, kun kaikilla ihmisillä, kaikkina ajankohtina, on fyysiset ja taloudelliset mahdollisuudet saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa, joka vastaa heidän ravitsemuksellisia tarpeitaan ja mieltymyksiään aktiiviseen ja terveeseen elämään. (lisää…)

Ympäristöä säästävien hankintojen käsikirja suosittaa luomuruokaa

Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä, joka kuluttaa EU:ssa noin 16 % bruttokansantuotteesta. Kohdistamalla ostovoimaansa tavaroihin ja palveluihin, joissa otetaan huomioon myös ympäristö, he voivat edistää kestävää kehitystä merkittävästi, todetaan EU:n komission julkaisemassa Ympäristöä säästäviä hankintoja – käsikirjassa ympäristönäkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa. (lisää…)