Luokka: Yleistätutkimus

Luomuviljelyllä suurempia riisisatoja Filippiineillä

Nykyaikainen luomuviljely Filippiineillä yhdistettynä paikalliseen kasvinjalostukseen ja ekosysteemien tasapainon tukemiseen tähtäävään tuholaistorjuntaan on parantanut viljelyn kannattavuutta, lisännyt ruokaturvaa ja vähentänyt haitallisia vaikutuksia ilmastoon. Tämän on osoittanut MASIPAG-organisaatio Filippiineillä uudessa raportissa, jonka Ruotsin Luonnonsuojeluliitto on juuri julkaissut. Lisäksi paikallisen väestön sosiaaliset olot, ravitsemus ja terveydentila ovat parantuneet. Aikaisemmin Filippiineillä viljeltiin tuhansia paikallisia riisilajikkeita. 1960-luvulta alkanut vihreä vallankumouksen seurauksena viljelyssä on vain muutama lajike, joita viljellään laajoilla alueilla. (lisää…)

Pellot hiilinieluiksi luomuviljelyllä kertoo Soil Associationin raportti

Mikäli kaikki pellot siirrettäisiin luomuviljelyyn, niin peltomaihin sitoutuisi Britanniassa hiiltä vähintään 3,2 miljoonaa tonnia vuosittain. Tämä vähentäisi kasvihuonekaasujen päästöjä lähes yhtä paljon kuin miljoonan henkilöauton vähentäminen liikenteestä. Nämä tiedot ilmenevät uudesta laajasta kirjallisuustutkimuksesta, jonka julkaisi Britannian luomujärjestö Soil Association äskettäin. (lisää…)

Saksan Pankin tutkimus: Luomu on tulevaisuuden maataloutta

Ekologisten periaatteiden mukaan toimiva maatalous on avain huolehtia ihmiskunnan riittävän ravitsemuksen turvaamisesta. Tähän johtopäätökseen ovat tulleet Saksan Pankin tutkijat.

Raportissa nostetaan selkeästi esille mm. luomumaatalouden mahdollisuudet Afrikassa. Tutkimuksessa suhtaudutaan kriittisesti geenitekniikkaan ja  maatalouden nykyiseen patenttijärjestelmään. Raportissa korostetaan myös oikeudenmukaisen maailmankaupan tärkeyttä. (lisää…)

Yhdeksän mittaria maapallon kestävyydelle

Typen ja fosforin käyttömäärät pelloille ja päästöt vesiin sekä biologisen monimuotoisuuden väheneminen ovat maapallon kestävyyden mittareita. Näiden mittareiden tiettyjen raja-arvojen ylittäminen uhkaa ihmiskunnan elämää maapallolla. Nämä ovat esimerkkejä 28 kansainvälisesti tunnetun tutkijan esittämistä yhdeksästä maapallon kestävyyden mittarista. (lisää…)

Hellekesiä luvassa – satotasojen ennakoidaan laskevan

Kasvukausien keskilämpötilat tulevat lähivuosikymmeninä nousemaan erityisesti trooppisilla ja puolitrooppisilla alueilla. Kesän lämpöennätyksiä tullaan lyömään usein. Keskilämpötilojen ennakoidaan nousevan noin 3,7 asteella vuosisadan jälkipuoliskolla. Lauhkeilla vyöhykkeillä nykyisin koetut ennätyslämpimät kesät tulevat olemaan tyypillisiä. Kasvukausien kuumuudella tulee olemaan suuria vaikutuksia satotasoihin, viljelijöiden tuloihin ja ruokaturvaan. Nämä amerikkalaistutkijoiden tulokset on julkaistu Science-lehdessä. Vuosien 2006-08 ruokakriisi osoitti, että jo melko pienillä muutoksilla maailman ruokahuollossa voi olla suuria vaikutuksia elintarvikemarkkinoihin ja väestön ruokaturvaan. (lisää…)

Tutkimuslaitos FIBL:lle uusitut nettisivut

Luomututkimuslaitos FIBL on uusinut Internet-sivustonsa kokonaan. Sivusto on saanut uuden ulkoasun sekä sivustolla liikkumista on helpotettu. Sivusto on monikielinen ja kielen vaihto käy nyt aikaisempaa helpommin. Tutkimuslaitos toimii kolmessa maassa; Sveitsissä, Saksassa ja Itävallassa. Jokaiselle osastolle on varattu oma osionsa. FIBL International osasta löytyvät yhteiset asiat, uutiset jne. (lisää…)

Vesistöjen rehevöityminen haitallista vesieläimille

Vesistöjä rehevöittävät maatalouden ravinnepäästöt voivat olla haitallisia myös sammakoille ja muille vesieläimille. Vesistöjen rehevöityminen lisää kotiloita, jotka puolestaan lisäävät sammakoiden ja muiden vesieläinten parasiitteja. Nämä tulokset ilmenevät viime vuoden lopulla USA:ssa julkaistusta tutkimuksesta. (lisää…)

IAASTD keskeisiä tuloksia maailman ruokaturvan parantamiseksi

Maailman ruokaturvaa voidaan parantaa muuttamalla toimintaa seitsemällä osa-alueella. Näihin tuloksiin päätyi Maailman arvovaltaisimman maataloustutkimusfoorumi The International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD). ”Maatalouden hallitusten välinen ilmastonmuutospaneelin” raportin laadintaan osallistui yli 400 tutkijaa. Foorumin tarkoituksena oli etsiä maatalouteen keinoja parantaa miljoonien köyhien viljelijöiden elämää, terveyttä ja hyvinvointia. (lisää…)

IAASTD:lta uusi vihreämpi maatalouden vallankumous

Kun elintarvikkeiden hinnat kohoavat ja miljoonat kärsivät nälkää, asiantuntijat maailman eri puolilta esittivät hallitusten välisessä IAASTD:n kokouksessa uuden tavan varmistaa elintarvikkeiden saatavuus. Raportti on suuri suunnan muutos tähänastiseen maatalouden kehittämiseen. (lisää…)