Luokka: Yleiset uutiset

Puola kielsi gm-kasvit

 EU Komissio on hyväksynyt Puolan ristiriitoja herättäneen EU:n hyväksymät 16 muuntogeenistä maissilajiketta kieltävän lain. Laki kieltää myös satojen muiden maissilajikkeiden viljelyn Puolassa. Puolan päätös on lain kriitikoiden mielestä vastoin WTO:n linjausta.

 Puola teki kuitenkin kieltopäätöksen vuodelta 2002 olevan EU:n viljelydirektiivin perusteella, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden kieltää olosuhteisiin sopimattomien lajikkeiden viljely alueellaan. Nyt kielletyt lajikkeet ovat Puolan olosuhteisiin liian myöhäisiä. Puola kumosi aikaisemman gm-kasvien viljelykiellon ennen maan liittymistä EU:hun vuonna 2004.

 Puolassa pelätään gm-lajikkeiden sekoittumista tavanomaisten lajikkeiden kanssa, koska erilläänpito on erittäin vaikeaa Puolan maatalouden rakenteesta johtuen. Puolan imagoa ympäristöystävällisenä maana halutaan näin myös vahvistaa. Puolan presidentti on vahvistanut lain.

 http://www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=67593-gm-commission-poland

 24.5.2006 Teksti: Jukka Rajala

Työkasvatus ja luomu Mahnalan ympäristökoulun arkielämää

Mahnalan ymparistokouluItse kasvatettu luomubasilika ostoruusun asemesta äidille äitienpäiväksi ja paljon muuta oppilaiden itse tekemällä oppimaa muodostaa rungon Mahnalan ympäristökoulun opetuksessa. Oppilaat esiluokasta kuudesluokkalaisiin saavat eväät kestävän kehityksen arkeen muutenkin kuin syömällä luomuruokaa. Ympäristökasvatus on sisällytetty tämän hämeenkyröläisen kyläkoulun opetussuunnitelmaan ja ennen kaikkea koulun arkipäivän elämään.

(lisää…)

Teollinen siipikarjatalous lintuinfluenssan syynä?

Pienimuotoista siipikarjan pitoa ja villilintuja on epäreilusti syyllistetty koko maailmaan levinneestä lintuinfluenssakriisistä. Ylikansallinen siipikarjateollisuus on ongelman varsinainen lähde ja viruksen hallintapyrkimyksissä tämä tulee ottaa lähtökohdaksi, sanoo Genetic Resources Action Internationali-järjestö (GRAIN) raportistaan, jonka se lähetti YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestölle FAO:lle helmikuun lopulla. (lisää…)

Terveellinen ruoka hyväksi kukkarolle ja ympäristölle -Kansanterveyslaitoksen tutkimus Ruotsista

Ruokavalion muuttaminen terveellisemmäksi säästää sekä rahaa että ympäristöä, osoittaa Ruotsin kansanterveyslaitoksen uusi tutkimus. Kuluttaja voi säästää jopa 750 euroa vuodessa puolittamalla epäterveellisten elintarvikkeiden kuten perunalastujen ja makeisten oston. Näin luomutuotteiden käyttö voidaan kaksinkertaistaa nykytasosta ilman ruokamenojen kasvua. (lisää…)

EU:n luomuasetusluonnos ministerineuvoston käsittelyyn

EU komission esitys EU:n luomuasetuksen uudistamiseksi on annettu ministerineuvoston käsittelyyn tammikuun 6.pv kokouksessa. Uusi ehdotus koskee luonnonmukaista tuotantoa, eikä pelkästään pakkausmerkintöjä. Ehdotus ei koske aterioiden valmistusta ja myyntiä loppukuluttajalle suurkeittiöissä. (lisää…)

Viljelijät ja kuluttajat äänestivät gmo-kiellon Sveitsiin

Äänestäjät antoivat selkeän tukensa kansalaisaloitteelle kieltää gmo-lajikkeiden käyttöönotto Sveitsin maataloudessa. Äänestäneistä 55,7 % kannatti gmo-kieltoa. Kaikki 26 kanttoonia olivat kiellon kannalla. Kansalaisaloitteen tekivät ympäristö- ja kuluttajajärjestöt vuonna 2003, kun maan eduskunta oli vuonna 2003 säätänyt lain, joka sallii gmo-viljelyn tietyin rajoituksin. Näin kansa kumosi suorassa kansanäänestyksessä voimassaolevan lain. On harvinaista, että kansalaisaloite menee läpi. (lisää…)

KULTU-Toimikunta: Luomutuotantoa syytä laajentaa merkittävästi

Julkisissa keittiöissä käytetään pelkästään luomu- ja lähiruokaa. Ja joka neljäs peltohehtaari on parinkymmenen vuoden kuluttua luomutuotannossa, mikäli KULTU-toimikunnnan (kestävän kulutuksen toimikunta) esitys toteutuu.

Toimikunta esittää 73 eri toimenpide-ehdotusta, joissa keskitytään löytämään ratkaisuja niille toimialoille, joilla on eniten vaikutuksia yhteiskunnan ekotehokkuuteen eli siihen, miten hyvinvointia tuotetaan entistä vähemmällä ympäristökuormalla. (lisää…)

Vähemmästä enemmän ja paremmin – Ehdotus kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi

KULTU-toimikunta luovutti tänään ohjelmaehdotuksen kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille ja kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle. Ohjelma liittyy YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 2002 tehtyyn päätökseen rakentaa kestävien tuotanto- ja kulutustapojen edistämiseen tähtäävä 10-vuotinen ohjelmakehikko. Suomen ohjelmaehdotus valmistui ensimmäisten joukossa maailmassa. Se esitellään lausuntokierroksen jälkeen hallitukselle ja kestävän kehityksen toimikunnalle alkusyksystä. (lisää…)

EU:n luomusuunnitelma hyväksytty ministerineuvostossa

EU:n ministerineuvosto on lopullisesti hyväksynyt EU:n komission esityksen luonnonmukaisen maatalouden toimintasuunnitelmaksi lokakuun kokouksessa. Toimintasuunnitelmassa on 21 eri toimenpidettä, joiden tarkoitus on kehittää luomualaa, tuotteiden markkinointia, politiikkaa ja luomuvalvontaa.

EU:lla on nyt selkeä toimintasuunnitelma siitä, kuinka luomutuotantoa ja luomutuotteiden markkinointia tulee edistää. Luomutuotteiden kauppa tulee helpottumaan EU:n sisämarkkinoilla sekä muiden maiden ja erityisesti kehitysmaiden kanssa. (lisää…)