Asiasanat: jalostus

Tuore raportti selvittää luomuruoan jatkojalostuksen haasteita

Elintarviketeollisuus vaatii luomutuotteilta pitkää säilyvyyttä, vaikka kuluttajat arvostavat ennen muuta makua ja terveellisyyttä.

Luomuelintarvikkeiden kysyntä kasvaa voimakkaasti Euroopassa. Esimerkiksi jatkojalosteiden valikoimat monipuolistuvat nopeasti. Quality analysis of critical control points within the whole food chain and their impact on food quality, safety and health -hankkeessa kansainvälinen tutkijaryhmä etsi elintarvikkeiden laadun kannalta kriittisiä pisteitä koko elintarvikeketjun osalta. (lisää…)

EU-komission lakiesitys gmo-viljelystä huolestuttaa luomualaa

Luomuala pelkää Euroopan komission valmistelevan gmo-lakimuutoksen vaarantavan luomutuotannon gmo-vapauden ja uhkaavan käytännössä kuluttajien oikeutta gmo-vapaaseen ruokaan. Kyselytutkimusten mukaan Euroopan ja Suomen kansalaisten enemmistö ei halua muuntogeenistä ruokaa tai maataloutta. (lisää…)

Uudet ohjeet pienteurastamoille Ruotsissa

Pienteurastamoiden tueksi on Ruotsissa tuotettu ohjeet uuden EU-elintarvikeasetuksen tulkintaan. Elintarvikelainsäädännön tulkintaan ohjeet ovat tuottaneet Maatalousteknologian laitos yhdessä pienteurastamoiden yhdistyksen kanssa. Uudet ohjeet on tarkoitettu pienteurastamoille, jotka teurastavat ja leikkaavat nautaa, sikaa ja lammasta. Uusissa ohjeissa käsitellään oma valvontaa ja hygieniaa pienimuotoisessa teurastuksessa. Samoin käsitellään koulutusta, henkilökohtaista hygieniaa, vettä, tuholaisia, puhdistusta, lämpötiloja ja jätehuoltoa. (lisää…)

Luomumaidontuotanto kasvaa voimakkaasti Ruotsissa

Luomumaidontuotanto jatkaa voimakasta kasvuaan Ruotsissa vuonna 2010. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto kasvoi 6,7 % edellisvuoteen verrattuna. Luomumaidontuotannon odotetaankin nousevan vuoden 2010  loppuun mennessä 245 miljoonaan kiloon. Vuonna 2009 luomumaitoa tuotettiin 228 miljoonaa kiloa, jolloin tuotanto kasvoi 12 prosenttia. Luomumaidon tuottajien määrä on nyt 515. Luomumaitotilojen osuus on jo yli 8,6 prosenttia kaikista maidontuottajista. Tavanomaisen maidon tuotanto on vähentynyt vastaavana aikana 4,4 prosenttia. (lisää…)

IFOAM EU-ryhmältä opas uuden EU-luomulogon käyttöön

IFOAM EU ryhmä julkaisi kesäkuussa oman oppaan EU luomumerkin käytöstä a dossier on the new EU organic logo: „10 Questions and Answers to the new organic production logo of the European Union”. Opas tarjoaa tietoa ja soveltamisohjeita heinäkuun alussa käyttöön tulevan uuden EU:n luomumerkin käytölle. Oppaassa käydään läpi 10 keskeistä kysymystä uuden luomumerkin käytöstä.

Lisätietoja IFOAM-ryhmän sivustolla

 „10 Questions and Answers to the new organic production logo of the European Union”.

 Teksti: Jukka Rajala

EU:n uusi luomumerkki otetaan käyttöön 1.7.2010

Pakatut luomuelintarvikkeet tunnistaa jatkossa lehtimerkistä. EU:n luomumerkki otetaan käyttöön 1.7.2010, mutta sitä voidaan käyttää aikaisemminkin. Myös tuttua aurinkomerkkiä voidaan käyttää jatkossakin lehtimerkin lisäksi.

Lehtimerkki, tunnusnumero ja raaka-aineiden alkuperäalue tulee olla pakatuissa elintarvikkeissa
Kaikissa luomutuotteissa on oltava valvovan viranomaisen tunnusnumero. Valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa on oltava myös EU:n uusi luomumerkki. Sille ei erikseen myönnetä käyttöoikeutta vaan sitä käytetään asetuksen määräämällä tavalla. (lisää…)

Sitran Lähiruokaselvitys tukee yrittäjiä lähiruuan markkinoinnissa

Sitran selvitys ennustaa lähiruoalle uudenlaisia kuluttajien verkkopalveluita, pieniä tukkuja, tuoretukkutoreja sekä monimuotoisia toimitus- ja kuljetusmalleja. Ostohalukkuus lähiruoalle on olemassa, mutta tehokas ja välikäsiä vähentävä jakelu- ja logistiikkajärjestelmä odottaa vielä käyttöönottoa.  Niin Euroopan kuin Yhdysvaltojenkin luomuruokamarkkinoiden kehitys on ollut vauhdikasta. Lähiruoan kysynnän ennakoidaan kolminkertaistuvan viiden seuraavan vuoden aikana. (lisää…)

Luomuraportissa 40 ehdotusta luomun kehittämiseksi

Luomulle kansallinen luomututkimusohjelma, Luomuliitosta luomun kehittämisen veturi ja koko luomualan verkkoportaaliksi proluomu-multisite.fi-p.seravo.com  -sivusto. Nämä ovat keskeisimmät ehdotukset luomualan kehittämiseksi. Luomualan kehittämisraportin laati selvitysmies Mikko Rahtola MMM:n tilaamana. Selvityksen tärkein ehdotus on kansallisen luomututkimusohjelman saaminen luomualalle edelläkävijämaiden esimerkin mukaisesti. Kaikkiaan raportissa on 40 ehdotusta luomualan kehittämiseksi. (lisää…)