Asiasanat: på svenska

OSMO – Kunnande och verktyg för resurseffektiv skötsel av jordhälsa 2015-2019

Välkommen och bli inspirerad av jordhälsa!

OSMO – Kunnande och verktyg för resurseffektiv skötsel av jordhälsa genom samarbete (Osaamista ja työkaluja maan kasvukunnon resurssitehokkaaseen hoitoon yhteistyöllä) – projektet 2015-2019 organiserar den bästa informationen och kunnandet om skötsel av jordhälsa åt jordbrukare samt utvecklar metoder och verktyg för skötsel av jordhälsan. (lisää…)

Verktyg för planering av skötsel av jordhälsan

Verktyg för planering av skötsel av jordhälsan

Här kan du hitta verktyg för att planera skötsel av jordhälsan.
Ladda ned verktyg till din dator från Google Drive och börja planera jordhälsan.
Verktygen är bearbetade i OSMO-projektet. (lisää…)