Bioland-järjestö: Luomuviljelyllä ilmastoa suojelemaan – peltoalan lisäys ei ole tarpeen

Kasvihuonekaasujen päästöjä tulisi vähentää 80 % vuoteen 2050 mennessä. Laaja-alainen luomuviljely on myös Saksalle merkittävä mahdollisuus ja päästöjen vähentämistavoitteen huomioon ottaen välttämätöntä, jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Näin todetaan Bioland-luomujärjestön julkistamassa Ilmastonsuojelu ja luomu Saksassa tausta-asiakirjassa.

Vastaväitteeksi luomuun siirtymiselle esitetään, ttä luomussa tarvittaisiin lisää peltoalaa. Tähän väitteeseen. Bioland-järjestön vastaus on että kulutustottumuksia ja maatalouspolitiikkaa muuttamalla luomuviljelyyn siirtyminen olisi mahdollista laajamittaisesti Saksassa.

Mikäli saksalaisten lihankulutus vähennetään ravitsemussuositusten mukaiseksi niin peltoalaa vapautuu luomuviljelyyn 4,2 miljoonaa hehtaaria. Käytännön suositus ilmastotietoiselle kuluttajalle kuuluukin: ” Vähemmän lihaa ja luomuna”. Mikäli poisheitetyn ruuan määrää vähennettäisiin puoleen, vapautuisi peltoa 1,7 miljoonaa hehtaaria lisää luomuviljelyyn.

Mikäli peltokasvien käytöstä autojen ja traktorien polttoaineen tuotantoon luovuttaisiin, niin peltoa vapautuisi 1,7 miljoonaa hehtaaria luomuviljelyyn.
900 000 hehtaaria peltoa voitaisiin siirtää luomuun, mikäli Saksassa luovuttaisiin kotieläintuotteiden tuotannosta vientiin.

Tuotantoa voitaisiin ohjata suuntaamalla EU-maataloustukia uudelleen, sekä verottamalla väkilannoitetyppeä. Kulutusta voitaisiin ohjata nostamalla tavanomaisen lihan hintaa esimerkiksi liikevaihtoveroa nostamalla. Kulutusta voitaisiin ohjata luomuelintarvikkeisiin vapauttamalla ne arvonlisäverosta.

Tiivistelmä saksaksi

Koko Bioland-järjestön Ilmastonsuojelu ja luomu Saksassa asiakirja saksaksi
Bioland-järjestön Luomu – hyvää ilmastollemme –lehtinen

21.12.2009 Teksti: Jukka Rajala