EASAC: Ekosysteemipalvelut maataloudessa arvokkaita, neonikotinoidit uhkana

Ecosystem services and nenicotinols 2015Neonikotinoidien rutiiniomaista käyttöä siementen peittaamiseen ei tulisi sallia. Ei varsinkaan kukkiville kasveille, jotka tuottavat mettä ja siitepölyä. Tähän tulokseen on tullut EU-komission tilauksesta raportin laatinut asiantuntijaryhmä. Raportin julkistamistilaisuus pidettiin Brysselissä 13.4.2015.

Kimalaiset ja muut hyötyhyönteiset, jotka rajoittavat tuholaisten lisääntymistä sekä linnut ja perhoset ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä Euroopassa. Epäillyksi on joutunut mm. tuholaisten torjunta-aineryhmä neonikotinoidit.

Neonikotinoidien haittojen tutkiminen mehiläispesien määrää laskemalla ei kerro, mitä tapahtuu monille muille lajeille, jotka tuottavat ekosysteempalveluita pölyttämällä, pitämällä tuholaisia luontaisesti hallinnassa, maan viljavuuden parantamisessa tai biodiversiteetin vähenemisenä.

Neonikotinoideja käytetään mm siementen peittaamiseen kasvin suojelemiseksi tuholaisilta. Suurin osa torjunta-aineesta menee maahan, jossa se vaikuttaa maaperän eliöstöön, osoittaa uusi raportti.

Ecosystem services and nenicotinols 2015Osan ottaa kasvi ja se kulkeutuu edelleen hyönteisiin. Jo hyvinkin pienet pitoisuudet neonikotinoideja voivat vahingoittaa hyönteisiä.

Mehiläisyhteiskunnissa on puskuria kerääjä- ja työläismehiläisten lukumäärän tappioita vastaan. Tämä näkökohta on monissa tutkimuksissa sivuutettu.
Sitä vastoin kimalaisten kannat heikkenevät nopeammin, koska niiltä puuttuu valtaosin puskuri. Monilta muilta lajeilla puskuria ei ole lainkaan. Mehiläisten suojeleminen ei riitä turvaamaan kestävää maataloutta.

Raportin laatinut tieteellinen asiantuntijaelin EASAC European Academies Science Advisory Council, esittää, että neonikotinoidien ennaltaehkäisevä käyttö ei ole sopusoinnussa IP-kasvinsuojeludirektiivin kanssa.

Rutiininomaista peittausta neonikotinoideilla ei tulisi sallia, ei varsinkaan kukkivilla kasveilla, jotka tuottavat mettä ja siitepölyä. Uhattuna ei ole vain mehiläiset, vaan ennenkaikkea muut hyötyhyönteiset ja biodiversiteetti suuressa mittakaavassa.

Neonikotinoidien käyttöehtoja tulisi tarkistaa ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi.
Näistä johtopäätöksistä keskusteltiin 13.4.2015 Brysselissä EASAC:n tilaisuudessa toimijoiden kanssa.

-Komissio tullee tiukentamaan kantaansa neonikotinoidien suhteen, arvioi asiantuntijaryhmässä mukana ollut professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta.

Neonikotinoideja käytetään erityisesti rypsin ja rapsin sekä maissilla siementen peittaukseen tuholaisten torjumiseksi.
Luomutuotannossa neonikotinoideja ei käytetä, vaan tuholaiset hallitaan viljelyteknisin menetelmin.

Raportti
Ecosystem services, agriculture and neonicotinoids. EASAC policy report 26. 2015

Tiedeartikkeli Nature- lehdessä
Neumann, P. 2015. Ecosystem services: Academies review insecticide harm.
Nature 520, 157, (09 April 2015) doi:10.1038/520157a

 

Teksti: Jukka Rajala

Luomurypsin viljelystä lisää
Kuisma, M. Rypsi luomuviljelyssä -Tuloksia ja haasteita.

Luomuliitto: Lyhytdokumenttivideo luomurypsin viljelystä

Väljä, M. Viljan viljely  – kokemuksia rypsin viljelystä