Mitä ovat ekosysteemipalvelut?

Käsite ekosysteemipalvelut on syntynyt 1970-luvulla kuvaamaan ekosysteemin toimintojen merkittävyyttä lähinnä ihmisen kannalta. Laajempaan käyttöön se on levinnyt 1990-luvun puolivälissä.

Ekosysteemipalvelut ovat niitä olosuhteita ja toimintoja, joiden avulla luonnolliset ekosysteemit tuottavat edellytyksiä luontaiselle elämälle ja ylläpitävät elämää. Ekosysteemipalvelut ovat niitä hyötyjä, joita ihmiset saavat suoraan tai epäsuoraan ekosysteemien toiminnoista. Ekosysteemipalvelut ovat elämää ylläpitäviä systeemeitä, joissa ihminen on osa systeemiä (ekosentrinen näkemys).

Ekosysteemipalveluita

 1. Systeemeitä ylläpitäviä ekosysteemipalveluita
 •  vakaan ilmaston ylläpito – mm. hiilen sidonta
 •  osallistuminen globaaleihin hydrologisiin ja biogeokemiallisiin kiertoihin (esim. vesi, hiili, happi, typpi, fosfori jne.)
 •  ruokamullan tuotanto
 •  biologisen ja geneettisen monimuotoisuuden ylläpito
 1. Tuotantoa tukevia ekosysteemipalveluita
 •  fotosynteesi – mahdollistaa biomassan tuotannon
 •  veden kierto
 •  ravinnekierrot
 •  pölytys
 •  biologinen tuholaisten hallinta
 •  rikkakasvien hallinta
 •  eroosion esto
 •  vesivarojen kierron säätely – suot, kosteikot ym.
 •  mikroilmaston vakauttaminen
 •  jätteiden hajotus
 1. Ekosysteemipalvelut, jotka liittyvät suoraan ihmisen hyvinvointiin
 •  maisema
 •  matkailu ja luontoelämykset
 •  virkistys ja metsästys

Tuotantoa tukevat ekosysteemipalvelut ovat luomuviljelyn ensisijainen perusta. Tavanomaisessa viljelyssä ne on korvattu huomattavassa määrin ulkoisilla panoksilla. Ulkoisten panosten käytön vähentäminen edistää monia ekosysteemipalveluita. Ekosysteemipalveluiden hyväksikäyttö on edellytys tuottaa elintarvikkeita pienemmin ulkoisin panoksin.