Elintarvikkeiden varsinainen jatkojalostus

Varsinainen elintarvikkeiden jatkojalostus on saanut omat päivitetyt ohjeet. Alihankintana teettäminen on helpottunut.

Omat ja ostetut raaka-aineet luomujatkojalosteeksi Eviran valvonnassa, kun

 • jalostettavat luomumaataloustuotteet eivät ole itse tuotettuja alkutuotteita
 • luomuraaka-aineiden lisäksi käytetään tavanomaisia raaka-aineita
 • luomuraaka-aineiden lisäksi valmistuksessa käytetään elintarvikelisäaineita ja/tai valmistuksen apuaineita
 • eineskeittiössä valmistetaan ruokaa, joka valmistuksen jälkeen jaetaan valmiiksi ateria annoksiksi ja jäähdytetään sekä pakataan kuluttajapakkauksiin
 • ostetaan luomukeruutuotteita niiden poimijoilta jatkojalostusta tai myyntiä varten

Valvontaan on kuuluttava myös silloin kun itse ei tee, mutta valmistuttaa, eli teettää alihankkijalla, luomuelintarvikkeita. Valmistuttajalla tarkoitetaan yritystä, joka osallistuu elintarvikkeen valmistukseen esimerkiksi hankkimalla raaka-aineet tai määräämällä tuotteen koostumuksen ja pakkausmerkinnät.

Alihankintana teettäminen on helpottunut 2012 alkaen

Tähän asti kaikkien luomutuotteita alihankintana valmistavien tai varastoivien on täytynyt kuulua aina itse luomuvalvontajärjestelmään, mutta ei tarvitse enää. Alihankkijan tulee sitoutua luomusäädösten mukaiseen toimintaan päämiehensä ( valmistuttajan ) kanssa tehtävällä sopimuksella.

Lisätietoja alihankinnan käyttömahdollisuuksista Alihankintana teettäminen

 

Valvontakäynti vähintään kerran vuodessa

Luomuelintarvikkeiden valmistajien vuosittaisissa tuotantotarkastuksissa valvotaan luomua koskevissa säädöksissä määriteltyjen tuotantoehtojen noudattamista.

Valvontakäynnillä paikan päällä toimijan luona tarkastetaan mm.

 • ovatko luomuelintarvikkeiden koostumus ja pakkausmerkinnät määräysten mukaisia
 • toteutetaanko tilojen puhdistus luomu- ja tavanomaisten tuotteiden valmistuksen välillä luomuehtojen mukaisesti ja ovatko puhdistusaineet sallittuja
 • toteutuuko luomutuotteiden ja tavanomaisten tuotteiden erilläänpito koko ketjussa eli valmistuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksissa
 • yrityksen kirjanpito vastaanotetuista, valmistetuista ja myydyistä luomutuotteista
 • luomutuotteiden jäljitettävyys raaka-aineisiinsa
 • luomusuunnitelma ja sen toimivuus, sekä oikeellisuus

 

Luonnonmukaisen elintarvikejalostuksen luomuvalvontaan voi ilmoittautua ympäri vuoden

Luomuvalvontaan pitää hakea hyvissä ajoin ennen tuotteiden valmistamista ja myyntiä. Valvontaan hakeudutaan lähettämällä Eviralle hakemus valvontajärjestelmään liittymiseksi.

Hakemus Luonnonmukaisen tuotannon elintarvikkeiden valvontajärjestelmään on osana Elintarvikkeiden jalostuksen tuotanto-ohjetta, Liite 1.

Samalla lomakkeella voi hakea valmistaja, tukkukauppias, pakkaaja, varastoija, maahantuoja, joka tuo tuotteita EU:n ulkopuolisista kolmansista maista sekä keruutuotteiden ostaja.

 

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3, Elintarvikkeet http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/luomuohje_3_elintarvikkeet_netti_230909.pdf

 

Noudatettava luomuvaatimuksia, mutta ei tarvitse kuulua valvontajärjestelmään

Seuraavien toimijoiden ei tarvitse liittyä valvontajärjestelmään, mutta on noudatettava elintarvikkeiden jatkojalostuksen tuotantoehtoja :

 • 1. Vähittäiskauppojen, jotka myyvät luomutuotteita palvelutiskissään siten, että kuluttaja voi seurata jauhatus-, paloittelu- ja/tai pakkaustilannetta. Esimerkiksi kun asiakkaalle pakataan luomuvalmispihvejä avotiskistä kylmälaitteessa olevasta astiasta
 • 2. Paistopisteiden, jotka paistavat raakapakasteina olevia luomuleipomovalmisteita.
 • 3. Myymälöiden, jotka pelkästään myyvät valmiiksi pakattuja ja/tai irtomyynnissä olevia luomutuotteita.
 • 4. Suurkeittiöiden, jotka käyttävät luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineita ja ilmoittavat asiakkaille luomuraaka-aineiden käytöstä ruokalistalla
 • 5. Valmistavat luomutuotteita päämiehelle sopimuksenmukaisesti alihankintana. Tällöin päämiehen on kuuluttava luomuvalvontaan.

 

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3, Elintarvikkeet http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/luomuohje_3_elintarvikkeet_netti_230909.pdf

 

Teksti: Brita Suokas 23.4.2013