Etelän luomuviljelijät hakevat Via Campesinan jäsenyyttä

Eteläsuomalaiset luomuviljelijät hakevat Via Campesinan Euroopan osaston jäsenyyttä ensimmäisenä suomalaisena hakijana. Via Campesina on suurin kansainvälinen perheviljelmiin perustuvaa maataloustuotantoa ajava liike.

Via Campesina on itsenäinen, poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton liike, jolla on jäsenjärjestöjä 69 maassa. Via Campesinan tärkeimpiä tavoitteita on edistää paikallisilla resursseilla toteutettua laadukasta maataloustuotantoa paikallisille markkinoille. Tavoitteisiin päästäkseen ja perheviljelijöiden asemaa parantaakseen liike ajaa kansallisen ja alueellisen päätäntävallan lisäämistä maatalous- ja elintarvikepolitiikassa. Via Campesina pyrkii murentamaan monikansallisten maatalousyhtiöiden valta-asemaa maatalousmarkkinoilla, sekä edistämään viljelijöiden keskinäistä yhteistyötä.
www.esvy.fi
www.viacampesina.org
www.eurovia.org

Teksti: Jukka Rajala