EU: Ympäristöä säästävien hankintojen käsikirja suosittaa luomuruokaa

Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä, joka kuluttaa EU:ssa noin 16 % bruttokansantuotteesta. Kohdistamalla ostovoimaansa tavaroihin ja palveluihin, joissa otetaan huomioon myös ympäristö, he voivat edistää kestävää kehitystä merkittävästi, todetaan EU:n komission julkaisemassa Ympäristöä säästäviä hankintoja – käsikirjassa ympäristönäkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa.

Resurssitehokkaita hankintoja

Ympäristöä säästävillä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi energiatehokkaiden tietokoneiden ja rakennusten hankkimista, ympäristöystävällisen julkisen liikenteen käyttämistä, luomuruuan hankkimista ruokaloihin ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hankkimista.

Ekologisissa hankinnoissa on kyse myös esimerkkinä toimimisesta ja markkinoihin vaikuttamisesta.

Panostamalla hankintojen ekologisuuteen julkiset organisaatiot voivat tarjota teollisuudelle todellisia kannustimia ympäristöystävällisen teknologian kehittämiseen.

Luomuruokaa

Oppaassa esitellään esimerkkeinä luomuruuan käytöstä mm Italian koulut, joissa käytetään joko luomuhedelmiä ja –vihanneksia, toisissa koko aterioiden aineksista 80 ja jopa 100 % voi olla luomualkuperää. Vuonna 2003 puolet julkisissa ruokaloissa ja peräti 80 % lastentarhoissa tarjotusta ruuasta oli tuotettu luonnonmukaisesti.

Vastaavaa lähestymistapaa on sovellettu myös Wienin kaupungissa, jossa esim. lastentarhoissa luomuruuan osuus on tarkoitus nostaa 50 prosenttiin.

Käsikirjassa käsitellään Ympäristöä säästävien hankintojen strategioita, Julkisten hankintojen organisointia, hankintasopimuksen vaatimusten määrittelemistä, tavarantoimittajien, palvelun suorittajien tai urakoitsijoiden valitsemista, hankintasopimuksen tekoa ja sopimusehtoja.

Käsikirja on EU:n komission yksiköiden laatima ohjeellinen asiakirja.

Ympäristöä säästäviä hankintoja – käsikirja, 2 painos 2011
Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa. EU:n komissio.

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.