Euroopan luomukongressi: Luomumaatalous vastaus ilmastohaasteeseen

On korkea aika tarkistaa maatalouden suuntaa, jotta voidaan kohdata tulevaisuuden haasteet. Tähänasti harjoitettu teollinen maatalous ei ole vaihtoehto. Maataloudessa tulee vähentää ulkoisten tuotantopanosten käyttöä ja ottaa paremmin huomioon ilmastonmuutoksen tuomat haasteet. Näin sanoivat asiantuntijat Toisessa eurooppalaisessa luomukongressessa, joka pidettiin Brysselissä joulukuun alussa. Kongressin teemana oli Luomumaatalous ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin häviämisen ja maailmanlaajuisen ruokakriisin aikakaudella.

Kestämättömät viljelymenetelmät ovat tuhoisia ekosysteemeille, joista ihmisen toimeentulo on täysin riippuvaista. Tarvitaan muutoksia koko ruokajärjestelmään ja harjoitettuun politiikkaan. Tulevaisuuden haasteiden edessä tarvitaan todella kestäviä tuotantomenetelmiä. Tuleva EU:n maatalouspolitiikka tulee uudistaa kestävän, sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja eettisen maatalouden tuomat haasteet huomioon ottaen. Luomumaatalous on tässä suhteessa kokonaisvaltainen malli. IFOAM-EU-ryhmän laatima esitys CAP-maatalouspolitiikan uudistamisen suuntaviivoiksi viitoittaa tietä oikeaan suuntaan, sanoi IFOAM-EU-ryhmän puheenjohtaja Christopher Stopes avajaispuheessaan.

Maatalouden tulee osaltaan osallistua ilmastotalkoisiin. Luomu tarjoaa monipuolisia ratkaisuja. Se vähentää hiilipäästöjä, koska käyttää vähemmän tuotantopanoksia ja lisää hiilen varastoitumista maahan. Lisäksi luomu on edullista luonnon monimuotoisuudelle, eläinten hyvinvoinnille ja maaperän suojelulle.

Tutkimusvarojen suuntaamista luomututkimukseen korosti luomututkimuslaitos FIBL:n johtaja Urs Niggli. Luomu tulee hänen mukaansa liittää ekologisten toimintojen tehostamiseen ja maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseen, jotta maailmanlaajuista ruokaturvaa voidaan parantaa. On valitettavaa, että luomututkimukseen suunnataan vain 1 % tavanomaisen maatalouden tutkimukseen käytettävistä tutkimusvaroista. Vähäisestä tutkimuspanostuksesta huolimatta luomumaatalous on nyt varsin kilpailukykyistä sekä satojen määrillä että kestävyydellä mitattuna. Jatkossa sijoitukset luomun tutkimukseen ja neuvontaan ovat ratkaisevan tärkeitä luomumenetelmien käytäntöön saattamisessa laajamittaisesti.

IFOAM-EU-ryhmän sivusto www.ifoam-eu.org
IFOAM-EU-ryhmän eurooppalaisen ilmastokongressin sivusto

Kongressin ohjelma ja esitykset

Kongressin esitelmien lyhennelmät

IFOAM-EU-ryhmän esitys EU:n maatalouspolitiikan uudistamiseksi
Position on ”Towards a sustainable CAP – Key demands of the IFOAM EU Group for a sustainable CAP 2014-2020”. December 2009