FSA: Luomutuotteiden terveyshyödyistä ei selkeää näyttöä

Erot luomu- ja tavanomaisten tuotteiden koostumuksessa ravitsemuksen kannalta ovat pieniä ja luomutuotteiden terveyshyödyistä ei löytynyt selkeää näyttöä. Näin todetaan yli 50 tutkimusta käsittävässä kirjallisuustutkimuksessa, joka on tehty Isossa Britanniassa. Tutkimuksen teki London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) ja sen tilasi ja rahoitti Food Standard Agency FSA.162 tutkimuksesta (137 kasvituote- ja 25 eläintuotetutkimusta) 55 kelpuutettiin lopulliseen tutkimukseen niiden tutkimuksellisen laadun perusteella.Tuotteiden koostumuksessa keskityttiin yleisimmin analysoituihin aineisiin. Koostumusanalyysi jaettiin 11 koostumusryhmään. Tavanomaisissa tuotteissa oli merkittävästi enemmän typpeä ja luomutuotteissa on merkittävästi enemmän fosforia ja titrattavaa happamuutta. Muissa 8 ryhmässä ei todettu merkittäviä eroja tuotantomenetelmien välillä.

Suppeassa joukossa eläintuotetutkimuksia ei todettu tuotanto-menetelmistä johtuvia eroja koostumuksessa.

Tutkimuksessa ei tutkittu torjunta-ainejäämiä eikä muiden vierasaineiden pitoisuuksia. Ympäristövaikutuksia ei myöskään vertailtu.

Tutkimuksen tarkoitus on auttaa kuluttajia suhteuttamaan luomu-tuotteiden terveellisyysväittämät oikeaan suhteeseen. Tutkimus ei tarkoita, että kuluttajien ei tulisi syödä luomuelintarvikkeita, sanoi FSA:n kuluttaja- ja terveysvalistuksen johtaja Gill Fine. Kuluttajilla on monenlaisia perusteita käyttää luomuelintarvikkeita, kuten eläinten hyvinvointi ja ympäristösyyt.

FSA Organic Review – tiedote

First review: Organic nutrient content review and appendices Read the report by the London School of Hygiene & Tropical Medicine’s Nutrition and Public Health Intervention Research Unit (pdf 1MB)

Second review: Organic health effects review Read the report by the London School of Hygiene & Tropical Medicine’s Nutrition and Public Health Intervention Research Unit (pdf 333KB)Get

Tiedeartikkeli: Nutritional quality of organic foods: a systematic review. Dangour ym. 2009. Am J Clin Nutr (July 29, 2009). doi:10.3945/ajcn.2009.28041

 Teksti: Jukka Rajala