Hallitus käynnistää luomualan kehittämisohjelman

Uusi hallitus käynnistää luomualan kehitysohjelman. Luomuruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun otetaan Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi.

– Näihin linjaukseen voidaan olla todella tyytyväisiä, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jaakko Nuutila.

Hallitusohjelmaan kirjattu luomualan kehittämisohjelma on Pro Luomu ry:n tekemä ja se tulee myös ohjelmaa koordinoivaksi tahoksi.

– Lähi- ja luomuruoka menevät valitettavasti hallitusohjelmassa sekaisin – ikään kuin ne tarkoittaisivat samaa asiaa, kritisoi Nuutila, joka on Pro Luomun hallituksen jäsen.

Luomutuotteet ovat aina sertifioituja ja luomu on siten selkeästi määriteltyä. Lähiruoalle ei ole mitään yhtenäistä määritelmää. Sekä lähi- että luomuruoan edistämisessä pienyrityksien toimintamahdollisuudet ovat kuitenkin olennaisessa osassa ja näiden turvaaminen on tuotu selkeästi esille hallitusohjelmassa.

– Jalostusastetta täytyy luomussa nostaa, jotta päästään alan kasvussa eteenpäin. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan laadukasta luomuneuvontaa elintarvikeyrityksille, kommentoi Nuutila.

Kun luomu on strateginen tavoite, täytyy tutkimukseen, koulutukseen ja neuvontaan panostaa selkeästi nykyistä enemmän. Hallitusohjelmassa on hyvin tuotu esiin, että elintarvikejalostusta täytyy kehittää ja tähän muun muassa tarvitaan omaa laadukasta luomuneuvontaa.

Luomun nousu maatalouden strategiseksi tavoitteeksi
Pro Luomu piti 17.6. keskustelutilaisuuden, jossa käsiteltiin alan kehittämistä. Se, että luomu tulee nyt maatalouden strategiseksi tavoitteeksi, otettiin ilolla vastaan.

Hallitusohjelmassa mainitaan myös maatalouden byrokratian vähentäminen, tukien suuntaaminen aktiivituotantoon, perheviljelmien tuotantoedellytysten turvaaminen ja ympäristötuen ehtojen muuttaminen vastikkeellisemmiksi. Luomutukia ei hallitusohjelmassa mainita. Maataloustukien muutokset valmistellaan ensin EU:ssa ja sitten nähdään, miten muun muassa ympäristötuki voidaan jatkossa rakentaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto tiedotti 21.6., että ympäristöjärjestöt kannattavat sitä, että luomutuotantoon ohjattaisiin enemmän tukia.

Luomueläintuotannon houkuttelevuus tuottajille
Luomualan kehittämiseen liittyen hallitusohjelmassa painotetaan muun muassa luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta. Tällä hetkellä luomulihan kysyntä on selkeästi korkeampi kuin tarjonta.

Pihvilisä saattaa olla naudantuottajille niin lähellä luomulisän suuruutta, että se ei kannusta tuotantoon. Eri yrityksillä on erilainen lisäsysteemi.

 Luomusian- ja siipikarjanlihantuotannon kehittämiseen tarvitaan vielä työtä, jotta se on mahdollista saada kannattavaksi tuottajalle. Luomun korkeampien hyvinvointi säädöksien täyttämiseen tarvitaan esimerkiksi tuotantorakennuksille investointitukea.

Valkuaisomavaraisuuden lisäämisen mahdollisuudet pitää hallitusohjelman mukaan selvittää.

Aiheesta muualla:
Hallitusohjelma 2011

Luomuliiton tiedote 21.6.2011: Hallitusohjelma: Luomun nousu maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi

Pro Luomun luomualan kehittämisohjelma:

Tiedote 21.6.2011: Ympäristöjärjestöt vaativat maatalouden tukijärjestelmältä ympäristöhyötyjä

Teksti: Elisa Niemi