Itämeren ympäristöystävällisin viljelijäkilpailun voitto Suomeen

Eerola2Hyvinkääläiset Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola on valittu Itämeren alueen ympäristöystävällisimmiksi viljelijöiksi. Eerola ja Sakki-Eerola, jotka palkittiin jo kesällä Suomen ympäristöystävällisimpinä viljelijöinä, vastaanottivat WWF:n jakaman kansainvälisen palkinnon tänään Saksan Stralsundissa. Palkinnon myöntämisen perusteena oli, että Eerolan ja Sakki-Eerolan maatilalla luontoa ja Itämerta suojellaan kokonaisvaltaisesti. Tila siirtyi luomutuotantoon vuonna 2010.

Viljelijäpalkinnon voittajat ovat tehneet merkittävää työtä ympäristön hyväksi jo 1990-luvulta alkaen Hyvinkäällä sijaitsevalla Knehtilän luomutilallaan. He ovat muun muassa tehostaneet lannoitteiden käyttöä parantamalla ravinteiden kierrätystä sekä maaperän rakennetta.

”Meille on selvää, että tärkeintä ympäristötyössä on kokonaisvaltaisuus. Niinpä otamme ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassamme. Ympäristöystävällisyys on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä se on valttikortti tuotteidemme markkinoinnissa”, Markus Eerola sanoo.

Palkinnon myöntäneen kansainvälisen raadin mukaan Knehtilän tila on oiva esimerkki maatilasta, jolla ympäristöasiat on sisällytetty osaksi jokapäiväistä toimintaa.

”Knehtilän tilalla ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin on onnistuttu ehkäisemään suojavyöhykkeillä ja edistynyttä teknologiaa hyödyntämällä. Lisäksi tilalla on osallistuttu lukuisiin innovatiivisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on ollut ravinteiden ja energian kierron tehostaminen”, WWF:n suojeluasiantuntija Elina Erkkilä kiittelee.

Myös hyvien käytäntöjen jakaminen oli tärkeä peruste palkinnon myöntämiselle. Voittajat ovat esitelleet käyttämiään menetelmiä tilavierailujen yhteydessä ja jakaneet kokemuksiaan muiden viljelijöiden kanssa.

Knehtilän tilalla viljellään 340 hehtaarin peltoalaa. Pelloilla kasvaa muun muassa syys- ja kevätvehnää, kauraa, ohraa, hernettä, härkäpapua ja tattaria.

”Tunnustus merkitsee meille paljon. Jo kansallisen kilpailun voitto oli iso asia, mutta koko kilpailun voitto on aivan käsittämätöntä. Tämä antaa meille lisää uskoa siihen, että ympäristön hyväksi tekemämme työ todella kannattaa”, Minna Sakki-Eerola sanoo.

Viljelijät ovat oleellinen osa ratkaisua

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinnon tarkoituksena on välittää tietoa ympäristöystävällisemmästä viljelystä ja antaa tunnustusta maataloustuottajille, jotka ovat edelläkävijöitä vesistöjen rehevöitymistä vähentävien menetelmien käytössä. Jo vuodesta 2009 alkaen järjestetyssä kilpailussa valitaan vuosittain kansalliset voittajat kustakin Itämeren rantavaltiosta. Kansainvälinen tuomaristo valitsee lopullisen voittajan kansallisten ehdokkaiden joukosta. WWF:n Itämeri-ohjelma järjestää kilpailun yhdessä lukuisten maanviljelijäjärjestöjen kanssa. WWF on järjestänyt Suomen osakilpailun perinteisesti yhteistyössä MTK:n ja SLC:n kanssa.

”Voittaja panostaa kokonaisvaltaisesti maan tuottavuuteen ja kestävään ruuantuotantoon. Toiminta yhdistää maatilatalouden realiteetit ja vaikutusmahdollisuudet ympäristönsuojeluun tavalla, joka osoittaa laajaa vastuunkantoa”, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola ja SLC:n toiminnanjohtaja Johan Åberg toteavat.

Itämeri on edelleen yksi maailman saastuneimmista ja herkimmistä merialueista, jonka suurin uhka on rehevöityminen. Rehevöittäviä ravinteita kulkeutuu jokien mukana Itämereen muun muassa maataloudesta.

”Viljelijöitä syytetään usein Itämeren ongelmista. Tämän palkinnon kautta voimme lisätä tietoisuutta niistä monista hyvistä ympäristöystävällisempään viljelyyn tähtäävistä toimista, joita on käytössä ympäri Itämerta. Viljelijöiden lisäksi vastuu kestävästä maataloudesta kuuluu tietenkin päättäjille ja kuluttajille, siis meille kaikille”, Erkkilä sanoo.

Knehtilän tila on ollut luomutuotannossa vuodesta 2010 lähtien. Luomuviljelyssä pyritään mahdollisimman hyviin satoihin luonnon omia vahvuuksia käyttäen. Erityisesti maan hyvällä rakenteella ja vesitaloudella on suuri vaikutus satoihin.

Tilalla vijellään 340 hehtaarin peltoalaa. Vuonna 2015 pellolla kasvoi mm syys- ja kevätvehnä, kauraa, ohraa ja tattaria sekä typensitojakasveja apilaa, hernettä, härkäpapua ja sinimailasta.  Lannoitukseen käytetään biologisen typensidonnan, viljelykierron lisäksi mm. kompostoitua hevosenlantaa

Rikkakasveja luomutilalla torjutaan mm kasvinvuorotuksen avulla. Kasvukauden aikana rikkakasveja hävitetään rikkakasviäkeellä ja optisesti rikkakasvit tunnistavalla riviväliharalla. Syksyllä osa viherlannoitusnurmista kynnetään ja muiden kasvien kasvulohkot muokataan järeällä kultivaattorilla, jotta kasveista jäänyt eloperäinen aines sekoittuu tehokkaasti maan pintakerroksiin.

 

Lisätietoja

Knehtilän tila

Valinta Suomen ympäristöystävällisimmäksi maatilaksi 2.7.2015

Eerola