Kasvot luomulle – Lähiruokayrittäjien markkinointi- ja viestintävalmennus

Kasvot luomulle – Lähiruokayrittäjien markkinointi- ja viestintävalmennus 2012-2014 käynnistyy syksyllä 2013. Valmennus jatkuu kevään 2014 ajan, jolloin perustetaan myös uusia ryhmiä.

Moni hokee markkinoinnin tärkeyttä pienten luomuyritysten toiminnalle. Yrittäjät tietävät kyllä tilanteen, mutta kuka tietää mitä yrittäjä voi, ja mitä hänen kannattaa tehdä? Työtä on paljon enemmän kuin aikaa ja rahojen käytöstä pitää olla tarkka.

Kasvot luomulle -hanke on päättynyt vuoden 2014 lopussa.

  • Tutustu hankkeessa tuotettuihin kiinnostaviin ja monipuolisiin materiaaleihin!

Markkinoinnin suunnittelua vaiheittain

Kasvot luomulle -valmennuksessa markkinoinnin suunnittelu jäsennetään käytännöllisiin kysymyksiin, joihin yrittäjä osaa itse vastata. Ideana on pilkkoa ja vaiheistaa markkinoinnin kehittäminen siten, että jokainen osallistuja voi lähteä kehittämään omaa toimintaansa itselleen sopivalla tavalla. Valmennuksen tuella ja esimerkkien kautta löydetään ratkaisuja, jotka sopivat erityisesti pienille yrityksille.

Valmennus kehittää luomuyrittäjien markkinointi- ja viestintätaitoja sekä yrittäjien ja kuluttajien kohtaamisen uusia toimintamalleja. Lisäksi tuetaan luomuyritysten valtakunnallista ja alueellista verkostoitumista ja yhteistyötä.

Valmennusta ryhmissä

Valmennus tapahtuu ryhmissä. Se kestää n. 3 kk ja maksaa 190 euroa. Ensimmäiset ryhmät aloittivat syksyllä 2013. Talvella 2014 perustetaan uusia ryhmiä uusille alueille.

Kokonaisuus sisältää verkkokokouksia, lähikokoontumisia ja verkkovälineillä työskentelyä. Osallistujat voivat suunnitella ja toteuttaa oman yrityksen markkinointia ja viestintää. Kurssilla harjoitellaan sosiaalisen median käyttöä ja tutustutaan alan koti- ja ulkomaisiin hyviin käytäntöihin.

Suunnittelulla kannattavuutta

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelulla ja kustannustehokkaalla toteutuksella voidaan vaikuttaa myynnin ja kannattavuuden kasvuun. Valmennuksen avulla yrittäjä saa järjestelmällisyyttä markkinoinnin kokonaisuuden hallintaan ja oppii käyttämään uusia sähköisiä välineitä.

Valmennus sopii erityisesti pienehköille luomua myyville ja tuottaville yrityksille, jotka tekevät esimerkiksi suoramyyntiä, maatilamatkailua, elintarvikejalostusta tai pitävät erikoiskauppaa.

Toteutus

Valmennuksen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vetämä Kasvot luomulle –hanke, johon myös yrittäjien verkostoitumista ja luomutiedon tuottamista verkkoon. Hanke on Luomuinstituutin toimintaa. Hanke toteuttaa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaa 2007–2013 ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti:
Hankkeen kokonaisuus: Harri Hakala
Markkinointivalmennus: Tiina Rintanen
Sosiaalinen media: yhteisövalmentaja Laura Browne
Luomuasiantuntija: Jukka Rajala
Luomuliitto: Elisa Niemi: Pienyritysverkosto

Lisäksi valmennuksen kokoontumisissa vierailee eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Kysy lisätietoja:  harri.hakala@helsinki.fi, puh 044 300 1205
Luomuliiton verkostosivu http://www.luomuliitto.fi/jarjesto/verkostot/

Ilmoittautumiset:  harri.hakala@helsinki.fi, puh 044 300 1205, https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47383/lomake.html

Alueellisia ja valtakunnallisia ryhmiä perustetaan ilmoittautumisten ja hankkeen resurssien mukaan.
Ilmoittautumalla heti mukaan varmistat että toiveesi huomioidaan mahdollisimman hyvin.
Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu harri.hakala@helsinki.fi, puh 044 300 1205

Kasvot luomulle -hankkeessa tuotetut materiaalit

Valmennustilaisuuksia

Luomumarkkinoinnin opintomatka Saksaan 9.-14.2.2014 -Yritysvierailuja, BioFach-luomumessut, Luomukongressi. Ilmoittaudu viimeistään 4.11.2013.

Aloituspäivät: Etelä-Savo: 20.1.2014, Varsinais- Suomi: 24.1.2014, Pirkanmaa: 27.1.2014

Uudenmaan ryhmä pitää pitempikestoisen aloituspajan Tuusulassa osuuskunta Oma Maan tiloissa 14.10.2013. Ilmoittautuminen viimeistään 9.10.2013.

Varsinais-Suomen toimintaa valmisteleva kokoontuminen pidetään pe 4.10.2013, klo 10-12 Kaarlejoki Oy:n päärakennuksessa.
Ilmoittaudu Elisa Niemelle (elisa.niemi@luomuliitto.fi) viimeistään 1.10.2013.

Uudenmaan ryhmä kokoontuu avoimessa käynnistystilaisuudessa Helsingissä Narinkkatorilla torstaina 3.10.2013 klo 16-18.

Pohjois-Karjalan ryhmä aloituspäivä 30.9.2013. Ilmoittautuminen viimeistään 25.9.2013.

Luomupienyritysverkostojen tapaaminen Uudellamaalla 12.6.2013

Tule mukaan kehittämään oman yrityksesi toimintaa, verkostoitumaan ja rakentamaan yhteistyötä!