Kirkoilta omat ilmastoteesit

Suomen kirkot ovat laatineet yhteiset ilmastoteesit. Ekumeeniset ilmastoteesit luovutettiin ympäristöministeri Paula Lehtomäelle Suomen Ekumeenisen Neuvoston järjestämässä ilmastokokouksessa syyskuussa 2009 Kainuun opistolla Paltamossa.Ekumeeniset ilmastoteeseissä korostetaan, että kristilliset kirkot ovat mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta, ja niitä motivoi kiitollisuus ja kunnioitus Jumalan luomistyötä kohtaan.

Teesien mukaan ilmastonmuutos ja ympäristökatastrofin uhka ovat suureksi osaksi ihmisen rajattoman ahneuden seurausta. Välinpitämättömyys ympäristöstä on itsekkyyttä suhteessa seuraaviin sukupolviin ja tämän hetken maapallon köyhiin.

Ilmastonmuutos koskettaa ankarimmin niitä alueita, jotka muutoinkin ovat maapallon köyhimpiä. Ympäristön tilanne haastaa katsomaan maailmaa kokonaisena ja kysymään jatkuvan talouskasvun mielekkyyttä kehityksen ainoana vaihtoehtona.

Kirkot katsovat, että kaikki elämä on lähtöisin Jumalasta. Hänen jatkuva luomistyönsä ylläpitää luomakuntaa. Ihmisen tehtävä on rakastaa kaikkea luotua ja kantaa maailmasta kiitos Jumalalle. Ihminen on kutsuttu tunnistamaan koko luotu todellisuus Jumalan lahjana.

Ilmastotalkoisiin osallistuminen ja ympäristön suojeleminen ovat osa kristityn elämää. On kiire toimia. Jokainen päivä nykyisessä suunnassa aiheuttaa ihmiselle ja muulle luomakunnalle suurta vahinkoa.

Siksi teesien julkaisijat kutsuvat:

  • Kirkkojen jäseniä muuttamaan elämäntapaansa ja ottamaan ilmastonmuutos huomioon arkipäivän valinnoissaan. Kristittyjen on tehtävä parannusta suhteessamme muuhun luomakuntaan ja löydettävä mitä tänä päivänä merkitsee olla luomakunnan viljelijä ja varjelija.
  • Kirkkoja, seurakuntia, kirkkojen laitoksia ja järjestöjä ottamaan ilmastonmuutos huomioon kaikessa toiminnassaan. Suhteessa veteen, ruokaan, lämmitykseen ja liikenteeseen on löydettävä kohtuus ja tietoisuus siitä, että luonnonvarat on jaettava koko ihmiskunnan kesken.
  • Suomalaista yhteiskuntaa Euroopan Unionin jäsenmaana voimistamaan ponnisteluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomen ja Euroopan Unionin tulisi osoittaa esimerkkiä ja varautua entistä merkittävämpiin kädenojennuksiin maailman köyhille, sekä omien ilmastopäästöjensä rajoittamisen että annettavan tuen suhteen. Talouden taantuma ei saa olla tekosyy, jolla lisätään tulevien sukupolvien ja koko luomakunnan ahdinkoa.

Suomen evlut kirkko on julkaissut oman ilmasto-ohjelman keväällä 2008.
Sen mukaan tulisi mm. ruokavaliossa suosia kasvikunnan tuotteita, luomua ja lähiruokaa.

Ekumeeniset ilmastoteesit 17.9.2009

Aikaisempi uutinen
Kirkon ilmasto-ohjelma: kiitollisuutta, kunnioitusta, kohtuutta ja luomua 18.6.2008

16.11.2009 Teksti: Jukka Rajala