Kolmen yliopiston yhteishankkeessa tutkitaan luomun yhteiskunnallista arvostusta

Vihreän talouden valtavirtaistuminen – luomutuotannon ja -kuluttamisen yhteiskunnallinen oikeuttaminen -tutkimushankkeessa tarkastellaan kestävään talouteen ja luonnonvarojen vastuulliseen hyödyntämiseen liittyviä yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Tutkimus avaa uusia kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeitä näkökulmia kestävän talouden mahdollisuuksiin ja jännitteisiin. Pyrkimys kestävän talouden kehittämiseen vaatii tuekseen laajan yhteiskunnallisen hyväksynnän. Kestävän talouden sosiaalisen hyväksynnän rakentumista tarkastellaan tutkimushankkeessa luomutuotannon ja -kulutuksen kautta.

Suomi tarjoaa tutkimukselle kiinnostavan maaperän, sillä luomutuotannon kasvattaminen on nostettu keskeiseksi tavoitteeksi hallitusohjelmassa ja kansallista maabrändiä pohtineessa työryhmässä. Luomukulutuksen kasvu on kuitenkin ollut muihin maihin verrattuna hidasta.

Hanke on poikkitieteellinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät johtamisen, sosiologian, markkinoinnin sekä evoluutiopsykologian tutkimusnäkökulmat. Hanke keskittyy luomutuotannon ja -kulutuksen sosiaalisen hyväksynnän rakentumiseen. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi tuottajat, kuluttajat ja joukkoviestintä.

Professori Harri Luomalan johtama hanke kuuluu Suomen Akatemian Kestävä Talous -ohjelmaan ja on kestoltaan nelivuotinen. Suomen Akatemia myönsi hankkeelle 570 000 euron rahoituksen.

Lisätietoja

Professori Harri Luomala, Vaasan yliopisto
puh. 050 511 8886, harri.luomala@uwasa.fi

Professori Sami Kurki, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
puh. 0500 811 232, sami.p.kurki@helsinki.fi

KTT Marjo Siltaoja, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
puh. 040 576 7841, marjo.siltaoja@jyu.fi

Lähde: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja EPANET-verkoston tiedotteet