KULTU-Toimikunta: Luomutuotantoa syytä laajentaa merkittävästi

Julkisissa keittiöissä käytetään pelkästään luomu- ja lähiruokaa. Ja joka neljäs peltohehtaari on parinkymmenen vuoden kuluttua luomutuotannossa, mikäli KULTU-toimikunnnan (kestävän kulutuksen toimikunta) esitys toteutuu.

Toimikunta esittää 73 eri toimenpide-ehdotusta, joissa keskitytään löytämään ratkaisuja niille toimialoille, joilla on eniten vaikutuksia yhteiskunnan ekotehokkuuteen eli siihen, miten hyvinvointia tuotetaan entistä vähemmällä ympäristökuormalla.

Toimikunta pitää tärkeänä parantaa osaamista ja lisätä jalostusarvoa kotimaisten luonnonvarojen hyödyntämisessä muun muassa edistämällä luomutuotantoa, uusiutuvien energiavarojen hyödyntämistä ja puurakentamista.

Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan erilaisia ja uusia ohjauskeinoja. Kestävämmän kulutuksen ja tuotannon yhteiskunta edellyttää eri sektoreiden verkostoitumista ja vuoropuhelua, innovaatioiden edistämistä, taloudellisia ohjauskeinoja, julkisen sektorin esimerkkiä toiminnassa ja hankinnoissa sekä ympäristötietoisuuden edistämistä.

Ympäristökasvatukseen esitetään päiväkodeista koulumaailmaan ulottuvia toimenpiteitä, jotka lisäävät motivaatiota sekä tietoa ja taitoa tehdä kestäviä valintoja.

Päättäjien kestävän kehityksen foorumia esitetään perustettavaksi päättäjien perehdyttämiseksi ja kouluttamiseksi kestävän kehityksen teemoihin.

http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/base.lsp?r=95098&k=fi&old=754&rapo=1240

 

Teksti: Jukka Rajala