Kuluttaja voi luottaa luomulaatuun

Vuoden 2018 luomuvalvontaraportin yhteenvedossa todetaan, että yli 98 prosenttia valvontajärjestelmässä mukana olevista toimijoista noudatti kaikkia luomutuotannolle asetettuja tuotantoehtoja.

Silloin kun tuotantoehtojen noudattamisessa huomataan poikkeama toimijaa kehotetaan korjaamaan tilanne ja tarvittaessa tuotteelle annetaan markkinointikielto.

Markkinointikieltojen määrä on luomuvalvonnan vaikuttavuuden tunnusluku

Markkinointikieltoja saaneiden toimijoiden %-osuus kaikista 2016 2017 2018
Kasvintuotanto 1,2 0,7 0,5
Eläintuotanto 0,8 0,9 1,2
Rehunvalmistus ja maahantuonti 0,0 4,4 0
Elintarvikkeiden valmistus ja maahantuonti 2,0 1,2 2,0
Alkoholijuomien valmistus ja myynti 0 0 0

Markkinointikielto voi koskea yhtä tuote-erää, yksittäistä eläintä tai koko tuotantoa. Se voi olla jatkuva tai määräaikainen riippuen siitä minkä tasoinen ja tyyppinen poikkeama luomutuotantoehdoista on markkinointikiellon perusteena. Määräaikaisen kiellon taustalla on puute, joka on mahdollista korjata annetussa ajassa. Vuoden 2018 kaikki markkinointikiellot kasvituotannossa ja eläintuotannossa olivat eräkohtaisia.

Lähde: Ruokaviraston Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2018, julkaistu 25.4.2019

Teksti: Brita Suokas