Laskurit maan tiivistymisriskien määrittämiseen

Maan tiivistymisriskien arviointi tarkentuu, kun riskejä arvioidaan sitä varten kehitettyjen laskurien avulla. Laskurien avulla voidaan määrittää traktorin akselipainot, kun nostolaitteessa on kone ja edessä etupainot sekä maan tiivistymisriskit. OSMO-hanke on nyt julkaissut  excel-pohjaisia laskureita viljelijän avuksi.

 

Koneiden tiivistymisriskejä voidaan määrittää tiivistymislaskurilla. Laskuriin syötetään koneen kokonaispaino, painojakauma, käytetäänkö paripyöriä ja käytetty tai tavoiteltu rengaspaine. Tiivistymisriskien suuruudet  nähdään värikkäällä käyrästöllä. Tavoitteena on päästä vihreälle alueelle.

Tiivistymislaskuri 2018 kosteat savimaat

Laskurin voit ladata omalle koneellesi linkin avautumisen jälkeen yläpalkin oikean laidan nuolesta. Valitse tallenna omalle koneelle -vaihtoehto.

 

 

Traktorin akselipainot muuttuvat sen mukaan millainen kone on nostolaitteessa ja paljonko edessä on etupainoja. Akselipainot voidaan laskea Koneen tasapainolaskurilla. Excel-laskuriin syötetään traktorin paino, nostolaitekoneen paino, etupainon paino sekä akseliväli sekä koneen painopisteen etäisyys taka-akselista ja etupainon painopisteen etäisyys etuakselista sekä akseliväli.

Koneen tasapainotus Laskuri 2017

 

Laskurin voit ladata omalle koneellesi linkin avautumisen jälkeen yläpalkin oikean laidan nuolesta. Valitse tallenna omalle koneelle -vaihtoehto.

Laskurit on suunnitellut ja toteuttanut Tuomas Mattila OSMO-hankkeessa ja niitä on testattu ja edelleenkehitetty OSMO-hankkeen maan kasvukuntoryhmien viljeljöiden kanssa.

 

Laskurit perustuvat Terranimo-laskurin tietoihin.
Terranimossa voit vertailla monipuolisesti eri koneiden aineuttamia tiivistymisriskejä eri maalajeilla ja kosteusolosuhteissa sekä eri renkailla.
Terranimo englanniksi

Terranimo ruotsiksi

Terranimon käyttöohjeet suomeksi

Maatalousrenkaiden teknisiä tietoja rengaskäsikirjoista

 

Koneiden rengaspaineet – taulukkoon kootaan eri töihin sopivat rengaspaineet jokaisen koneen osalta erikseen.  Kun konekohtainen taulukko kulkee aina koneen mukana, renkaisiin on helppo säätää sopiva paine.

Koneiden rengaspaineet Taulukko ja Esimerkki 171130

Tutustu myös raporttiin:
Miten valtan maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla. 2018.  Mattila T.J. ja Rajala J. Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti. Raportteja 175. 41 s.

Lue lisää OSMOsta

Nämä aineistot on tuotettu osana OSMO-hanketta.