Leppäkerttu – suomalaisen luomutuotannon tunnusmerkki

Euroopan unionin luomulainsäädännön lisäksi Suomessa on mahdollista liittyä mukaan noudattamaan vapaaehtoisia tuotantoehtoja. Leppäkerttu-merkin ensimmäiset tuotantoehdot on luotu suomalaisten luomuyhdistysten yhteistyönä Luomuliitossa 1988.

Leppäkerttu-merkin tarkoituksena on tuoda esiin ja vahvistaa luomuruoantuotannon suomalaisuutta ja paikallisuutta.  Tarkoituksena on myös kehittää luomutuotannon tuotantotapaa yhä ympäristöystävällisempään suuntaan sekä kiinnittää huomiota tuotantoeläinten kasvatus – ja hoito-olosuhteiden jatkuvaan parantamiseen.

Merkin omistaa suomalainen Luomuliitto

Leppäkerttu on tarkastusmerkki, mikä tarkoittaa, että tuotannolle asetettujen tuotantoehtojen toteuttamista valvotaan tarkastuksin.

Leppäkerttu-merkin tuotantoehtojen mukaiseen tuotantoon voi liittyä solmimalla Luomuliiton kanssa Leppäkerttu-merkin käyttöoikeussopimuksen.  Sopimuksen perusedellytyksenä on Luomuliiton jäsenyys.

Merkin käyttöoikeuden saamiseksi on sitouduttava tuotantoehtoihin, jotka täydentävät Eviran ylläpitämän luomutuotannon valvonnan vähimmäisvaatimuksia.

Luomuliitto on kansainvälisen luomualan järjestön IFOAM :in  (International Federation of Organic Agriculture Movements) jäsen ja Luomuliiton Leppäkerttu -tuotantoehtojen luomisessa otetaan soveltuvin osin huomioon kansainvälisen tuotantoehtojen kehittämistyön tulokset.

Leppäkerttu-merkin myöntämisen tuotantoehdot

  • Koko tilaa koskevat tuotantoehdot :
  • Tilan koko kasvintuotannon tulee olla Leppäkerttu-tuotantoehtojen mukaisesti viljeltyä.
  • Turkistarhojen, tavanomaisen virikehäkkikanalatuotannon, broilerin – ja kalkkunantuotannon sekä sikatalouden tuottaman lannan käyttöä ei hyväksytä lannoitteena.
  • Lannoituksen kokonaismäärä ei saa ylittää 135 kg kokonaistyppeä / ha / vuosi keskimäärin viljelykierrossa. Tavanomaisesta tuotannosta otettavan lannan määrä saa olla enintään 70 kg kokonaistyppeä / ha / vuosi tasattuna viljelykierron ajalle.
  • Käytettävien rehujen tulee olla suomalaisia. Poikkeuksena kivennäisrehut, jotka saavat olla ulkomaisiakin.
  • Kotieläintilan rehuomavaraisuuden tulee olla vähintään 50 %.  Rehuomavaraisuus voidaan toteuttaa yhteistyötilojen rehuntuotannolla. Yhteistyön tulee olla molemminpuolista, jossa rehu ja lanta toimivat vaihdon välineinä.

Eläinten kasvatus- ja hoito-olosuhteisiin liittyviä tuotantoehtoja

  • Nautojen osalta vaaditaan, että vasikan tulee saada olla emän vierihoidossa vähintään kahden päivän ajan.
  • Tuotantoehtoja tullaan täydentämään sikojen, lampaiden, vuohien, siipikarjan ja hevosten hoidon osalta.

 

Leppäkerttu- merkki kertoo suomalaisesta luomutuotteesta.

Nyt leppäkerttu-merkki voi tuoda esiin myös alueen, jossa tuote on tuotettu – esimerkiksi Pirkanmaalla.

Teksti: Brita Suokas 31.05.2012, sisällön tarkistanut 6.6.2012 Elisa Niemi Luomuliitosta.