Lepsu GMO-asetus Ruotsiin

Ruotsin hallitus päätti toukokuun alussa asetuksesta, joka säätelee muuntogeenisten kasvien viljelyä. Sisältö on pysynyt ennallaan verrattuna siihen luonnokseen, jonka maatalousvirasto lähetti EU-komissiolle viime vuoden lopulla.

-Asetus merkitsee, että Ruotsiin tulee Euroopan heikoin lainsäädäntö gm-aineksen sekoittumisesta tavanomaisten ja luomutuotteiden kanssa, sanoo Ruotsin Luomuliiton gm-asiantuntija Peter Einarsson.

Asetuksesta puuttuvat kokonaan vastuusäädökset ja korvausvelvollisuudet sekä itsestään selvänä pidettävä gm-aineksen myyjien rekisteröinti ja gm-viljelijöiden koulutusvaatimus. Gm-lajikkeita saa myydä kenelle tahansa. Luomuviljelijöille aiheutuneita erityismenetyksiä sekoittumistapauksissa asetus ei sisällä lainkaan. Gm-lajikkeella kylvetty ala on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa kylvön jälkeen. Tavanomaisilla ja luomuviljelijöillä ei näin ollen ole mahdollisuutta siirtää omaa viljelmäänsä kauemmaksi gm-lajikkeella kylvetystä naapurin lohkosta ja pyrkiä estämään gm-aineksen sekoittuminen omaan kasvustoonsa.

Ruotsissa ei lain valmistelussa ole kuultu maatalouden toimijoita eikä heidän tarpeitaan ole otettu lainkaan huomioon. Ero on erittäin suuri verrattuna naapurimaa Tanskaan, jossa kyseiset säädökset on valmisteltu hyvässä yhteistyössä elintarvikeketjun eri toimijoiden kanssa ja kaikkien osapuolien tarpeet yhteen sovittaen.

Ruotsin asetuksesta puuttuvat yksityiskohtaiset säädökset kuten turvaetäisyydet gm-lajikkeiden ja luomukasvustojen välillä. Maatalousvirasto lupaa antaa ne myöhemmin. Aikaisemman ehdotuksen mukaan ne olisivat erittäin pienet.

Ruotsin Luomuliiton lausunto ja vertailu Tanskan lainsäädäntöön
http://tinyurl.com/2zusug
Ruotsin Luomuliiton gm-sivusto
www.ekolantbruk.se/naringspolitik/genteknik/samexistens/

Tanskan gm-säädöstö
www.plantedirektoratet.dk/Default.asp?ID=5963

Teksti: Jukka Rajala