Luomueläintuotanto ja elintarvikkeiden jalostus lisääntyneet yli 10 prosenttia edellisvuodesta

Vuoden 2011 Luomuvalvontaraportti  julkaistu

Jokaisen luomutuotantoa harjoittavan maatilan, mehiläistarhan, elintarvikkeiden jatkojalostusyksikön ja luomurehujen ja luomusiementen myyjän toiminta tarkastetaan valvontakäynnillä vuosittain.  Valvoja käy läpi luomutuotannon tuotantoehtojen noudattamisen käytännön toiminnassa ja muistiinpanovelvoitteen toteuttamisen. Myös pakkausmerkinnät ja tuotteiden markkinointitapa ovat valvonnassa mukana. Valvonnasta vastaavat Elintarvikevirasto Evira ja paikalliset ELY-keskukset.

Eviran kokoama Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2011 kertoo valvonnan laajuudesta, miten valvonta on onnistunut ja miten hyvin luomutoimijat ovat noudattaneet luomutuotannolle asetettua tuotantoehtoja.

Luomuvalvonnan laajuus

Tarkastuksia tehtiin vuonna 2011 kaikkiaan 4515 maatilalla, kasvihuoneessa, sienimöissä ja mehiläistarhoilla, näitä kutsutaan yhteisellä nimellä luomualkutuotanto.  Ryhmän sisällä ovat kotieläintilat, joita oli 644. Mehiläistarhoja oli valvonnassa 38.

Luomuelintarvikkeita valmistavien toimijoiden tarkastuksia tehtiin 396. Luomurehujen valmistajia valvottiin 33 ja luomusiementen pakkaamoita 31.

Luomuvalvonnan laajuus kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna. Huomattavin kasvu oli luomueläintilojen määrässä ja luomurehujen valmistuksessa.  Kotieläintilojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna13 %, ja rehunvalmistajien 33 %. Myös elintarvikkeiden valmistajien määrä kasvoi huomattavasti, lisäys edellisvuoteen oli 11 %.

Valvontaraportissa kerrotaan myös, että ulkomaisten luomutuotteiden maahantuontilupien määrä kasvoi edellisvuoden 19 lupahakemuksesta 32 hakemukseen vuonna 2011. Maahantuontilupaa haettiin lähinnä kahvin ja viinin tuonnille.

Uutuutena lemmikkieläinten rehut kiinnostavat

Toimijoita kiinnosti erityisesti lemmikkieläinten luomurehujen valmistus viime vuonna, koska tuotteille olisi kysyntää. Toistaiseksi ei ole olemassa yleiseurooppalaisiin luomusäädöksiin perustuvaa standardia, jonka mukaan lemmikkieläinten rehuja voisi valvoa, joten nämä toimijat eivät voi liittyä luomuvalvontaan. Suomeen tuodaan luomu-nimikkeen alla myytävää lemmikkieläinten ruokaa. Viime vuonna yhdestä luomukissanruoka-valmisteesta löytyi muuntogeenistä soijaa ja tuotteelle annettiin markkinointikielto.

Tuotantoehtojen noudattaminen

Luomutoimijat noudattavat luomutuotantoehtojen vaatimuksia erittäin hyvin. Luomukasvintuotannon toimijoista sai tarkastuksen jälkeen 96,3 prosenttia sai jatkaa tuotteiden myyntiä luomuna ilman markkinointikieltoa. Luomukotieläintuottajista 98,8 prosentilla tuotanto täytti luomutuotannon kriteerit. Elintarvikkeiden valmistajista 99,4 prosenttia sai jatkaa ilman markkinointikieltoa.

Tarkastuksissa annetaan myös huomautuksia toimintatavoista, jotka eivät ole olleet täysin sääntöjen mukaisia, mutta jotka eivät vaikuta tuotteiden luomu-laatuun siten, että toimijalle annettaisiin markkinointikielto.  Huomautukset ohjaavat luomuvalvonnassa mukana olevaa korjaamaan toimintaansa tuotannossa, viljelymuistiinpanoissa tai tuotteiden varastoinnissa ja kuljetuksissa.

Erilaisia korjausohjeita sai 20 prosenttia kasvinviljelyn valvonnassa mukana olevista, 17 prosenttia kotieläintiloista ja 32 prosenttia elintarvikkeiden jatkojalostajista.

Elintarvikkeiden jatkojalostajien valvonnassa viidennes huomautuksista koski jalostukseen ostettujen tuotteiden Asiakirjaselvityksestä varmentumista. Tarkastuksissa havaittiin, että toimijat eivät aina muistaneet varmistaa kaikkien tavarantoimittajien kuulumista valvontaan. Asiakirjaselvitys on luomutoiminnassa verrattain uusi, parisen vuotta käytössä ollut, luomutuotteen alkuperän varmistava sertifikaatti.

Harhaanjohtavan markkinoinnin valvonta

Luomutuotteiden aitouden valvontaa tekee paikallistasolla kunnan terveystarkastaja.  Luomuelintarvikevalvonta lähetti valvontapyyntöjä terveystarkastajille 13. Epäilyn taustalla oli, että toimija myy tavanomaisia tuotteita luomutuotteina.

Seitsemässä tapauksessa selvisi, että toimija myi ja markkinoi luomutuotteita kuulumatta luomuvalvontajärjestelmään. Tuotteiden luomumerkinnät kehotettiin poistamaan ja toimijoita opastettiin liittymään viralliseen valvontaan.

Eu:n luomutunnuksena Eurolehti

EU:n luomutunnuksen, Eurolehden, käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa.

Pakollisena tietona luomutuotteissa on oltava  FI-EKO-alkuinen valvontaviranomaisen tunnusnumero  sekä tieto maatalousperäisten ainesosien alkuperämaasta.

Lisäksi pakkauksissa voi olla EU- lainsäädännön mukaisesti tuotetuissa tuotteissa Aurinkomerkki. Leppäkerttu- tai Demeter-merkki edellyttävät EU:n luomulainsäädännön määrittelemien tuotantoehtojen lisäksi järjestöjen omien tuotantoehtojen noudattamista.

Teksti: Brita Suokas 31.5.2012. Tarkistanut Beata Meinander, Evira.