Luomuinstituutti ja eteläsavolaisten luomukoulutus käynnistyvät uusilla hankkeilla

Ruralia-instituutissa on alkanut 1.3.2012 Luomuinstituutin käynnistäminen -hanke, joka luo luomuinstituutin rakenteellisen mallin ja tukee tieteestä tiedottamista.

Toinen Ruralian koordinoima luomuun ja luomuinstituuttiin liittyvä hanke käynnistyi 1.4.2012. Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -valmennusohjelma on eteläsavolaisille suunnattu koulutushanke.

Luomuinstituutin käynnistäminen -hanke luo luomuinstituutin rakenteellisen mallin ja tukee tieteestä tiedottamista. Hankkeen osatoteuttaja on MTT. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja kuntarahoituksesta vastaa Mikkelin kaupunki.

Mikkeliin perustettava luomuinstituutti vahvistaa ja tukee luomualan elinkeinotoimintaa tutkimuksen, koulutuksen, yritysyhteistyön, tiedonvälityksen ja kansainvälisten yhteyksien avulla. Hankkeessa selvitetään ja varmistetaan luomuinstituutin perustamisen edellytykset ja tuetaan toiminnan käynnistymistä.

Hanketta johtaa professori Pirjo Siiskonen.

Toinen Ruralian koordinoima luomuun ja luomuinstituuttiin liittyvä hanke on Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -valmennusohjelma. Se on eteläsavolaisille suunnattu koulutushanke, jossa osatoteuttajana toimii Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus. Hanke kestää vuoden 2014 kesäkuun loppuun saakka ja sitä rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Osarahoittajia ovat Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin seutu ja Juva.

Hankkeen kohderyhmänä ovat tuotantoa aloittavat ja lisäävät luomutilat, luomuelintarvikkeiden jalostusta aloittavat ja kehittävät luomutilat, yritystoimintaa laajentavat luomujalostajat ja -yrittäjät sekä luomutuotannosta kiinnostuneet tavanomaiset viljelijät ja jalostajat. Tämän lisäksi kohderyhmänä ovat liiketoiminnan arvoketjuun kuuluvat muut osapuolet, erityisesti jakeluportaan toimijat.

Hankkeessa selvitetään luomun arvoketjun toimijoiden kehittämistarpeet ja -valmiudet Etelä-Savossa ja toimijoita tuetaan luomuyrittäjyyden ja -liiketoiminnan kehittämisessä. Hanke levittää parhaita käytäntöjä ja kasvattaa osaamista luomualalla Etelä-Savossa. Internetin avulla helpotetaan pitkämatkaisten ja kiireisten osallistumista toimintaan.

Hankkeessa valmennetaan luomuyrittäjiä vertaisryhmissä sekä pidetään lyhytkursseja ja teemapäiviä. Luomuliiketoimintaa kehitetään yritysvalmennuksella ja liiketoimintakoulutuksella. Kokeneita viljelijöitä ja yrittäjiä valmennetaan toimimaan mentoreina toisille viljelijöille ja yrittäjille.

Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat mm. ProAgria Etelä-Savo, MTT, MTK, Saimaan luomu ry, Luomuliitto sekä yritykset.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii erikoissuunnittelija Jukka Rajala Ruraliasta ja tieteellisenä johtajana professori Markku Virtanen Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksesta.

Lisätietoja:

Luomuinstituutin käynnistäminen -hankkeesta:

Varajohtaja Pirjo Siiskonen/Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, puh. 0440 752755, pirjo.siiskonen@helsinki.fi

Asiakkuuspäällikkö, vanhempi tutkija Harri Huhta/MTT, puh. 029 5317231, harri.huhta@mtt.fi

Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -valmennusohjelmasta:

Erikoissuunnittelija Jukka Rajala/Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, puh. 044 3032210, jukka.rajala@helsinki.fi

Verkko-opetuskoordinaattori Harri Hakala/Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, harri.hakala@helsinki.fi, 044 300 1205

Professori Markku Virtanen/Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, puh. 040 7545539, markku.virtanen@hse.fi

Lähde: Ruralia-instituutin tiedote 4.4.2012