Luomujatkojalostuksen tietopaketti yksissä kansissa

Mitä jokaisen luomuraaka-aineita jalostavan tulisi tietää? Mistä apua luomujatkojalostuksessa vastaan tuleviin haasteisiin?

Näihin ja moniin muihin luomutuotteiden parissa toimiville eteen tuleviin kysymyksiin vastaa Luomujatkojalostajan opas. Kurmakka – Organic Food Oy ja Laurea ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä koonneet luomujatkojalostajille kattavan tietopaketin.

 

Lainsäädännön, valvonnan ja markkinoiden lisäksi oppaassa käsitellään alan viimeisintä tietoa ja alan toimijoiden itse kokoamia hyviä toimintamalleja ja ohjeistuksia. Oppaassa on myös lyhyt katsaus luomutuotannon perusteisiin, periaatteisiin ja toimintafilosofiaan.

Käsikirja luomujalostukseen

Opas on suunniteltu helppokäyttöiseksi niin itse tuotannon käsikirjana kuin apuna suunnittelussa ja tuotekehityksessä. Käytännönläheisesti se sisältää vinkkejä hyviksi koetuista käytännöistä sekä taustatietoa omalle päätöksenteolle ja suunnittelulle. Opas on jaettu kolmeen osioon: luomu liiketoiminnassa, luomu tuotannossa ja luomu markkinoilla. Käytännön työtä helpottaa oleellisten aihepiirien loppuun koottu tiivistelmä vaatimuksista, suosituksista, huomioitavista ja kiinnostavista asioista sekä linkit muihin lähteisiin. Opas sisältää myös muisti- ja tarkistuslistoja sekä joitakin nostoja mielenkiintoisista aiheista.

Kansainvälisyys mukana

Luomutuotanto on syntynyt tuottajien ja kuluttajien tarpeesta kehittää elintarviketuotantoa kestävältä pohjalta. Tuotannon tavoitteeksi on myös määritelty ihmiselle terveellisen ravinnon tuottaminen. Alan toimijat tekevät kansainvälisestikin yhteistyötä alan kehittämiseksi ja luomun yhtenäisyyden ja uskottavuuden säilyttämiseksi. Oppaassa on tuotu esille myös tätä kansainvälistä yhteistyötä ja sen mahdollisuuksia.

Sopii myös pienyrityksille

Erityisesti sisällöissä on huomioitu alalle aikovia pieniä toimijoita, mutta myös suurten yritysten elintarvikeasiantuntijat voivat tutustua oppaan avulla luomun maailmaan. Omat markkinaosionsa löytyvät kuluttajatuotteiden valmistajille, suurkeittiöille ja vientiin.

Opas on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Se on saatavana sekä tulostettavaksi tarkoitettuna pdf-tiedostona että sähköisissä lukulaitteissa (iPad) käytettäväksi optimoituna versiona.

Oppaan eri versiot voi ladata Kurmakka – Organic Food Oy:n nettisivuilta:
http://www.organic-finland.com/wp-fi/viestintaa/julkaisut/

Tai suoraan tästä: Luomujatkojalostajan opas_Nuora ym_2013

Teksti: Marja Nuora

Artikkeli on kirjoitettu Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Luomujatkojalostus vauhtiin -hankkeessa.