Luomumaidon rasva terveydelle edullista

Britanniassa Newcastlen yliopistossa selvitettiin tuotantomenetelmän ja vuodenajan vaikutusta kulutusmaitojen rasvan koostumukseen. Maidon rasvan koostumusta tutkittiin kahden vuoden aikana keräämällä maitonäytteet vähittäiskaupassa myytävistä maidoista. Tutkimuksessa oli mukana 22 eri tuotemerkin tuotteita, joista 10 oli luonnonmukaisesti tuotettuja. Luomumaidossa oli enemmän terveydelle edullisia rasvahappoja.

Tulosten mukaan kulutusmaitojen rasvan laatu vaihteli suuresti. Luomumaidossa oli enemmän terveydelle edullisia rasvahappoja kuin tavanomaisessa maidossa. Tulokset olivat yhdenmukaisia aikaisempien luomu- ja tavanomaisilta tiloilta kerätyistä maitonäytteistä tehtyjen tutkimusten kanssa.

Monityydyttymättömiä rasvahappoja oli luomumaidossa keskimäärin 39,4 g/kg ja tavanomaisessa maidossa 31,8 g/kg eli 23 prosenttia enemmän. Konjukoitujen linolihappojen cis-9 ja trans-11 määrät olivat luomumaidossa 7,4 g/kg ja tavanomaisessa maidossa 5,6 g/kg eli 32 prosenttia enemmän. α-linoleenihappoja oli luomumaidossa 6,9 g/kg ja tavanomaisessa maidossa 4,4 g/kg eli 57 prosenttia enemmän rasvahappojen kokonaismäärästä laskettuna. Lisäksi luomumaidon n-3 -rasvahappojen suhde n-6-rasvahappoihin oli tavanomaista maitoa parempi.

Rasvan laadussa suuria vuosivaihteluita

Rasvan laatu oli vahvasti riippuvainen tuotantomenetelmästä ja vuodenajasta sekä vuodesta. Kuten aikaisemmissa tilatason tutkimuksissa todettiin, ero luomumaidon ja tavanomaisen maidon rasvan laadussa oli suurempi kesällä kuin talvella.

Suuret vuosivaihtelut saattavat johtua erilaisista sääolosuhteista, jotka vaikuttavat rehujen saatavuuteen ja laatuun sekä lehmien syömien rehujen määriin. Sääsuhteiden vaihtelun vaikutus tulisi ottaa huomioon sekä rehujen tuotannossa että lypsylehmien hoidossa, jotta maidon rasvan laatu voitaisiin pitää vakaana. Myös eri meijerien maidon rasvan laadussa oli merkittäviä eroja.

Lehmien ruokintaan kiinnitettävä huomiota

Mikäli ilmastonmuutos toteutuu, on lehmien ruokinnassa kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota rehujen laatuun (esim. ruokintaan mukaan nykyisin käytettävien rehujen lisäksi myös terveellisiä öljyjä sisältäviä öljykasvien siemeniä).

Tutkimus osoitti myös lypsylehmien nurmirehuvaltaisen ruokinnan edulliseksi maidon rasvan laadun kannalta. Luomumaidontuotannossa lehmien rehuvaliossa tulee olla nurmirehua vähintään 60 prosenttia kokonaiskuiva-aineen syönnistä.

Lähde: Luomutietoverkon artikkeli 28.6.2012 / Marjo Särkkä-Tirkkonen