Luomumaidossa enemmän terveydelle edullisia omega-3-rasvahappoja

Luomumaito sisältää tavanomaista maitoa enemmän terveydelle edullisia omega-3-rasvahappoja. Tämä käy selville Glasgow´n yliopistossa Skotlannissa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkijat keräsivät vuoden ajan maitonäytteitä 17 luomutilalta ja 19 tavanomaista maitoa tuottavalta tilalta.

Analyysitulosten mukaan luomumaito sisältää 68 prosenttia enemmän omega-3-rasvahappoja kuin tavanomaisesti tuotettua maito. Lisäksi luomumaidossa omega-3-rasvahappojen suhde linolihappoihin on tavanomaista maitoa edullisempi. Vuodenaika vaikutti maidon koostumukseen siten, että omega-3-rasvahappoja oli eniten kesällä sekä luomu- että tavanomaisessa maidossa.

Samanlaiseen tulokseen päädyttiin Aberdeen yliopiston tutkimuksessa vuodelta 2004, jossa havaittiin, että luomumaidossa on 71 prosenttia enemmän omega-3-rasvahappoja kuin tavanomaisessa maidossa.

Nurmirehun suuri osuus ruokinnassa, apilan mukanaolo nurmissa, laiduntaminen ja vähäisempi väkirehujen syöttäminen vaikuttavat luomumaidontuotannossa eniten maidon rasvan laatua parantavasti. Myös eläinrodulla on merkitystä; paikallisten alkuperäisrotujen maidon rasva on jossain määrin terveellisempää kuin korkeatuottoisimmiksi jalostettujen uusien rotujen maito.

Lähde:
Comparing the Fatty Acid Composition of Organic and Conventional Milk. 2006. Ellis, Innocent, Grove-White, Cripps, McLean, Howard and Mihm. 2006. Journal of Dairy Sci. 89:1938-1950

 Teksti: Jukka Rajala