MAMK: Luomun markkinavalvonnan koulutusmateriaalit

Iso PataMillaisia ovat luomuvalvonnan periaatteet ja toteutus? Miten reseptin mukainen laskennallinen raaka-ainemenekki eroaa todellisesta käytöstä? Miten käytetään apuaineita luomujalosteiden valmistuksessa? Miten käytetään luomutuotteiden virallista tunnusta – luomulogoa? Mm näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa Mikkelin Ammattikorkeakoulun tuottama oppimateriaali.

Aineisto tuotettiin luomuasiantuntijoiden pilottikoulutuksen yhteydessä, jossa kohderyhminä olivat jalostusketjun toimijat, ruokapalveluiden tarjoajat ja luomualan opettajat.

Materiaalit on tuotettu Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen – hankkeen osahankkeessa syksyllä 2013. Hankeosiosta vastasi Mikkelin Ammattikorkeakoulun Energia- ja ympäristötekniikan laitos (Mamk).

Materiaalit ovat käytettävissä oppimateriaalina kursseilla ja neuvonnassa oppimateriaalien yleisten käyttöehtojen mukaisesti.

Pilottikoulutusta ja materiaalin tuotantoa rahoitti MMM:n Laatuketju.

Hankkeessa tuotettiin seuraavat oppimateriaalit:

Kirjalliset aineistot

Luomujalostuksen kirjanpito ja taseet – koulutusrunko. 131104. PDF 0,8 MB

Mita kaupan, ammattikeittioiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta. Järvenmäki M._131104. PDF 0,8 MB

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Elo J. 131104. PDF 1,3 MB

Maallikkoryhmassa esiin nousseita kysymyksia luomusta kouluttajille. 131104.  PDF 0,2 MB

Videot

Luomuvalmistuksen apuaineiden käyttö. Jaana Elo. 4.11.2013. Video 2 min

Luomulogon käyttörajoitukset. Jaana Elo. 4.11.2013. Video 2 min

Luomujalosteille annettava asiakirjaselvityksen malli ja tiedot. Mari Järvenmäki. 4.11.2013. Video 2 min

Luomuvalvonnan periaatteet. Mari Järvenmäki. 4.11.2013. Video 2 min