Luomuravinto edullista rottien fysiologialle

Veressä oli enemmän seerumia, ja vähemmän rasvaa sekä koe-eläimet olivat rauhallisempia, kun ne saivat niukalla lannoituksella ja ilman torjunta-aineita kasvatettuja rehuja. Tulokset saatiin Tanskassa tehdyssä laajassa eri tutkimuslaitosten yhteisessä tutkimuksessa.

Tutkimuksessa rottia ruokittiin neljällä eri tavalla tuotetulla rehulla; 1. Niukka lannoitus ilman torjunta-aineita. 2. Niukka lannoitus torjunta-aineiden kanssa. 3. Runsas lannoitus ilman torjunta-aineita. 4. Runsas lannoitus torjunta-aineiden kanssa.

Niukalla lannoituksella rottien veren seerumitasot olivat korkeampia ja rasvakudosta oli 14 % vähemmän verrattuna runsaan lannoituksen ja torjunta-ainein kasvaneeseen rehuun.

Rotat olivat päivällä rauhallisimpia, kun niitä ruokittiin niukalla lannoituksella ja ilman torjunta-aineita kasvatetulla rehulla.

Maksan toiminnoissa havaittiin myös eroja riippuen siitä käytettiinkö torjunta-aineita vai ei. Plasman rasvan koostumuksessa havaittiin myös eroja.

Erot elintarvikkeiden tuotantomenetelmissä aiheuttivat eroja terveydentilaa mittaavien suureiden määrissä koe-eläiminä käytetyillä rotilla. Jatkotutkimuksin tulisi selvittää, mitä nämä erot vaikuttavat terveydentilaan.

Lähde:
Lauridsen , C. ym. 2007. Rats show differences in some biomarkers of health when eating diets based on ingredients produced with three different cultivation strategies. J. of the Science of Food and Agriculture. Vol 88, Issue 4, Pp 720 – 732

Teksti: Jukka Rajala