Luomutomaateissa enemmän flavonoideja

Luomutomaatit sisältävät noin kaksikertaisen määrän flavonoideja verrattuna tavanomaisiin. Flavonoidit voivat suojata sydän- ja verisuonitaudeilta sekä muilta kroonisilta sairauksilta.

Davisin yliopiston tutkijat Kaliforniasta tutkivat 10 vuoden ajan luomu- ja tavanomaisia tomaatteja. Luomuviljelyajan lisääntyessä luomutomaattien flavonoidi pitoisuudet lisääntyivät. Tavanomaisessa viljelyssä pitoisuudet pysyivät vakaina.

Kymmenvuotiskauden keskiarvona kahta eri tyyppiä flavonoideja oli luomutomaateissa 79 ja 97 prosenttia enemmän kuin tavanomaisesti viljellyissä tomaateissa. Flavonoidipitoisuudet näyttäisivät tutkimuksen mukaan olevan yhteydessä maan viljavuuteen. Kokeen kuluessa maan multavuus lisääntyi luomukoejäsenessä ja lannoitusta vähennettiin vastaavassa suhteessa.

Tutkimus on ensimmäinen pitkäaikaistutkimus, jossa selvitettiin viljelytavan vaikutusta tomaatin koostumukseen.

Lähde:
Ten-Year Comparison of the Influence of Organic and Conventional Crop Management Practices on the Content of Flavonoids in Tomatoes. Mitchell ym. 2007. J. Agric. Food Chem., 55 (15), 6154 -6159, 2007. 10.1021/jf070344+ S0021-8561(07)00344-5

Teksti: Jukka Rajala