Luomututkimusseminaarissa toteutuivat avoimuus, kriittisyys ja yhteistyö

Mikkelissä järjestettiin 1.-2. marraskuuta kansainvälinen tieteellinen seminaari, Scientific Seminar on Organic Food 2012. Järjestäjinä toimivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus sekä Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö. Seminaariin saapui 71 osallistujaa ja lisäksi ryhmä opiskelijoita. Seminaarin päätteeksi tutustuttiin luomuruoan tuotantoon Juvalla, missä vierailtiin Juvan luomumeijerissä, Kruunuherkun ruokatehtaassa ja Wehmaan kartanossa.

Seminaari oli luonteeltaan monitieteinen, avoin, kriittinen ja yhteistoiminnallinen. Luennoitsijat olivat luomuelintarvikeketjun tieteellisiä asiantuntijoita ja alansa johtavia professoreita ja tutkijoita Euroopassa.

Seminaarissa käsiteltiin koko elintarvikeketjua pellolta pöytään eri tieteenalojen tutkimustuloksina. Ruokakysymystä tarkasteltiin niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisena kysymyksenä ja käytiin läpi ruoantuotannon historiaa ja ennakoitiin sen tulevaisuutta.

Luomutuotanto sai vahvaa tieteellistä tukea luonnon voimavaroja säästävänä ja kierrättävänä tuotantotapana. Luennoissa tuli kuitenkin esiin asioita, joihin tulee yhä enemmän kiinnittää huomiota, jotta luomutuotannolle asetetut korkeat tavoitteet toteutuvat. Luomutuotteiden jatkojalostuksessa on etsittävä menetelmiä, joilla raaka-ainetta käsitellään hellävaraisesti siten, etteivät ravintoarvot heikkene. Samalla on pidettävä huolta tuoteturvallisuudesta nykyaikaisessa pitkässä ruokaketjussa tuottajalta kuluttajalle.

Kaikkeen ruoantuotantoon ja kulutukseen liittyvänä asiana meidän kaikkien tulee tiedostaa, että nykyinen paljon lihaa sisältävä ruokavaliomme on kestämätön maapallon kasvavan väestön ravitsemiseksi.

Seminaarin esitelmät löytyvät osoitteesta: http://www.helsinki.fi/ruralia/OrganicFood2012/programme.htm

Lisätietoja:

seminaarin tieteellinen johtaja, tutkimusjohtaja, FT, dosentti Carina Tikkanen-Kaukanen, HY/Ruralia-instituutti, puh. 050 318 0283, carina.tikkanen-kaukanen@helsinki.fi

Lähde: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tiedote 6.11.2012