Luomuvalvonta eläintiloilla

Vasikat isk porukassaTälle sivulle on koottu Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi -hankkeessa tuotettua materiaalia. Materiaalit on tarkoitettu viljelijöille ja neuvojille sekä luomutarkastille.  Materiaalit on tarkoitettu helpottamaan ja selkeyttämään luomuvalvonnan edellyttämien muistiinpanojen tekemistä luomueläintuotantoa harjoittavilla tiloilla.

 

.

Hankkeeseen voit tutustua tarkemmin täällä.

Kaikki hankkeessa julkaistut aineistot myös täällä

.
Materiaali on jaettu kolmen pääotsikon alle:

  1. Valvonnan apuvälineet ja lomakkeet tuottajalle
  2. Luomuvalvonnan tilannekartoituksen tulokset ja kehittämisehdotukset
  3. Luennot, esitemateriaalit ja uutiset hankkeen toiminnasta ja luomueläintuotannosta

 

1. Valvonnan apuvälineet ja lomakkeet tuottajalle

Luomueläinten hoitosuunnitelman tekoon lomakepohja

Varastokirjanpidon ja taseiden kokoaminen luomueläintiloilla lomakepohja

Nautojen siirtymävaihe laskuri luomukelpoisuuden laskemiseksi Excel – Lataa käyttöösi sivun oikean yläkulman kärjellään olevasta nuolesta

      Käyttöohje naudan siirtymävaihelaskuriin

Luomueläinten lääkekirjanpitoon lomakepohja

Rehunkulutuslaskuri märehtijöille Excel – Lataa käyttöösi sivun oikean yläkulman kärjellään olevasta nuolesta

Rehunkulutuslaskuri sioille ja siipikarjalle Excel – Lataa käyttöösi sivun oikean yläkulman kärjellään olevasta nuolesta

Luomuelintarvikkeiden valvonta ja merkinnät -taulukko, Tietokortti

Lomake alhaisen jalostusasteen Luomusuunnitelman laadintaan

Luomuelintarvikkeiden valvonta ja merkinnät taulukko 2016

 

2.Luomuvalvonnan tilannekartoituksen tulokset ja kehittämisehdotukset sekä loppuraportti

Suokas B. Luomuelaintuotannnon valvonnan nykytilakartoituksen tuloksia 09062016

Suokas, B. Loppuraportti Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi elaintiloilla 2017
.

3.Luennot, esitemateriaalit ja uutiset hankkeen toiminnasta ja luomueläintuotannosta

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi- hankkeen kuvaus pähkinänkuoressa

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi -hankkeen esittely

Suokas B. EU asetus ja kotielaintuotanto 17.11.2016, PP-esitys

Tuominen y. Apuvalineita luomuelaintuottajille 17.11.2016, PP-esitys

Suokas B. Työkaluja luomueläintuotannon valvontakayntiin. 17.3.2016, PP-esitys

Suokas B. Luomukotieläinten olot ja valvonta 26.1.2016, PP-esitys

Suokas B. Luomuvalvonta Suomessa, esitelmä 21.10.2015. PP-esitys

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi eläintiloilla-hankkeessa julkaistut artikkelit

 

Tuotantoehdot luomueläintuotantoon

Eviran eläintuotannon ehdoista uudistettu painos

Nautojen luomuhoito Tietokortti, pdf

Lampaiden ja vuohien luomuhoito Tietokortti, pdf

Sikojen luomuhoito Tietokortti, pdf

Munivien kanojen luomuhoito Tietokortti, pdf

Neljä tietokorttia luomueläintuotannon tuotantoehdoista -sivu

Kaikki hankkeessa julkaistut aineistot

Aineistot on tuotettu Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hankkeessa, jonka toteuttivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria ja Luomuliitto.

Aineiston tuottamista on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketjun toiminnan edistäminen-varoista.