Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke pähkinänkuoressa

Kolme rotua laitumellaHankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luomueläintuotantoon siirtymistä suunnittelevat tuottajat. Eviran kokoamien Luomuvalvontaraporttien mukaan juuri siirtymävaiheessa olevat eläintilat tarvitsevat eniten apua valvontaan liittymisessä ja valvonnan tarvitsemien muistiinpanojen ja kirjanpidon sekä tuotteiden mukana seuraavien dokumenttien kokoamisessa.

Myös kauan luomuvalvonnassa mukana olleet tilat tarvitsevat uutta ajantasaista tietoa muutaman vuoden välein muuttuvista luomuvalvonnan vaatimuksista. Erityisesti nyt kun meneillään oleva EU:n luomuasetuksen muutosprosessi voi tuoda uudistuksia meillekin.

Kohderyhmänä ovat myös kuluttajat, joille luomusertifikaatin viesti markkinoilla suuntautuu. Luomutuotanto on ainoa Suomessa käytössä oleva eläinten hyvinvointiin vaikuttaville hoito-oloille peruslainsäädännön vaatimukset ylittäviä vaatimuksia asettava järjestelmä, johon liittyy vaatimusten toteutumisen valvonta.

Taustalla
Suomen Gallupin Elintarviketiedon vuonna 2014 tekemän kyselytutkimuksen mukaan 60 prosenttia sellaisista kotieläintiloista, joilla pellot ovat jo luomutuotannossa ja siten tiloilla on jo kokemusta luomuvalvonnassa mukanaolosta, ilmoitti luomueläintuotantoon siirtymisen esteeksi byrokratian ja tarkat säädökset.  Epäilyksistä huolimatta tutkimuksesta ilmenee, että luomutuotantoon siirtymiseen on niin paljon kiinnostusta, että luomueläintuotantokin joka tapauksessa laajenee.

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteet

  • luomuvalvonnan toimivuus ja tunnettuus lisääntyvät ja luomulaadun arvostus paranee koko luomuruokaketjussa
  • koko maassa on selkeästi tiedossa ja käytössä yksityiskohtaiset eläintuotannon tuotantosääntöjen valvonnan vaatimukset
  • auttaa tuottajia ja valvontaketjua sopeutumaan uusiutuviin tuotanto- ja valvontasääntöihin

Hanketoiminnasta syntyy seuraavanlaisia hyötyjä

  • Luomuvalvonnan prosessi yhtenäistyy ja käytännöt selkiintyvät. Luomuneuvontaa ja -valvontaa tekevien työntekijöiden ammattitaito paranee.
  • Luomueläintuotannon valvontaan mukaantulo, sekä jo valvonnassa mukava olevien tuottajien työn jatkuminen, helpottuvat. Luomuun siirtymisen esteenä olevat pelot vähenevät ja kynnys tuotantotavan muuttamiseen madaltuu siihen kiinnostusta osoittavilla tiloilla.
  • Hanke vie eteenpäin valtakunnallisia luomun määrällisen kasvun ja tuotannon monipuolistumisen tavoitteita. Tuotantoketjun toimivuus parantuu, mikä lisää hyvälaatuisten luomueläintuotteiden tarjontaa kuluttajille.
  • Luomuvalvontajärjestelmän toteuttajien välinen yhteistyö lisääntyy. Luomuvalvonnan tunnettuus lisääntyy ja sen arvostus paranee koko luomuruokaketjussa.

Luomuvalvonta on ajan myötä jatkuvasti muuttuva prosessi. Kehittämistyö jatkuu hankkeen päätyttyä jokaisessa hankkeeseen osallistuneessa organisaatiossa entistä tietoisemmin ja vuorovaikutteisemmin sen ansiosta, että valvonnan työketjuun osansa tekevien keskinäinen vuorovaikutus on parantunut.

Toteutusaika 1.1.2015 – 31.12.2016

Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke on kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa luomuketjun toimijoiden välistä yhteistyötä, luomutuotannon tuottavuutta ja lisätä luomutuottajien osaamista.

Hankkeen vastuuhenkilöt:  tutkimuskoordinaattori Sari Iivonen, erikoissuunnittelija Jukka Rajala ja projektisuunnittelija Brita Suokas

Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa yhteistyössä, Luomuliitto sekä neljä alueellista ProAgriaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Länsi-Suomi ja Pohjois-Savo. Rahoittaja on Maa- ja metsätalousministeriö, ruokaketjun toiminnan edistäminen.

Ota yhteyttä Brita Suokas, 050 318 0252, brita.suokas@helsinki.fi
https://luomutietopankki.fi/luomuvalvonta-elaintiloilla/

Teksti ja kuva Brita Suokas

 

Tämä aineisto on tuotettu Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hankkeessa, jonka toteuttivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria ja Luomuliitto.

Aineiston tuottamista on rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaketjun toiminnan edistäminen-varoista.