Luomuviljely päihittää tavanomaisen 30 vuotisessa tutkimuksessa

Luomuviljelyn vahvuutena ovat hyvät sadot, maan viljavuuden paraneminen, tuoteturvallisuus ja ympäristönhoito sekä taloudellinen kilpailukyky. Näihin tuloksiin on tultu 30 vuotta jatkuneessa luomuviljelyä ja tavanomaista viljelyä vertailevassa tutkimuksessa Rodale-instituutissa Pennsylvaniassa.

Pitkäkestoinen vertailututkimus
Amerikan pisimpään jatkuneessa viljelyjärjestelmien vertailututkimuksessa tavoitteena on vertailla erilaisia luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn menetelmiä toisiinsa ja niiden vaikutuksia satoihin, maan viljavuuteen, energiatalouteen ja ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöihin sekä kannattavuuteen.

Sadot
Luomuviljelyssä sadot olivat tavanomaisia suurempia tai yhtäsuuria kuin tavanomaisen viljelyn sadot.
Kuivina vuosina luomuviljelyn sadot olivat tavanomaista suurempia. Maissisadot olivat kuivina vuosina luomuviljelyssä keskimäärin jopa 31 prosenttia tavanomaista suurempia. Luomuviljellyt viljelykasvit kestivät myös rikkakasvien kilpailua tavanomaista viljelyä paremmin.

Maan kasvukunto
Luomuviljely paransi maan kasvukuntoa lisäämällä maan eloperäisen aineen määrää tehden viljelystä kestävämpää. Maan rakenne oli parempi ja vedenvarastointikyky suurempi. Myös eroosio oli pienempi.
Lue koko artikkeli LuomuTIETOverkon sivuilla