Luomuviljelyllä suurempia riisisatoja Filippiineillä

Nykyaikainen luomuviljely Filippiineillä yhdistettynä paikalliseen kasvinjalostukseen ja ekosysteemien tasapainon tukemiseen tähtäävään tuholaistorjuntaan on parantanut viljelyn kannattavuutta, lisännyt ruokaturvaa ja vähentänyt haitallisia vaikutuksia ilmastoon. Tämän on osoittanut MASIPAG-organisaatio Filippiineillä uudessa raportissa, jonka Ruotsin Luonnonsuojeluliitto on juuri julkaissut. Lisäksi paikallisen väestön sosiaaliset olot, ravitsemus ja terveydentila ovat parantuneet. Aikaisemmin Filippiineillä viljeltiin tuhansia paikallisia riisilajikkeita. 1960-luvulta alkanut vihreä vallankumouksen seurauksena viljelyssä on vain muutama lajike, joita viljellään laajoilla alueilla.

Lisäksi niiden vaatima runsas kemikaalien käyttö on johtanut ongelmiin.

Monipuolisempaan, ekologiset näkökohdat tarkemmin huomioonottavassa luomuviljelyssä tilat pystyvät sopeutumaan paremmin mm ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Tärkeitä onnistumisen edellytyksiä

MASIGAP-järjestö panosti yhteistyöhön köyhien pienviljelijöiden kanssa

  • Käytetty toimintamalli kestävään maaseudun kehitykseen antaa mahdollisuuksia parantaa perheiden elintarvikkeiden saatavuutta ja terveyttä
  • Tuholaiset aiheuttivat vähemmän ongelmia, kun tilalla viljellään monipuolisesti erilaisia kasveja. Tällöin tuholaisten luontaiset viholliset menestyvät paremmin
  • Ainutlaatuinen yhteistyö tutkijoiden ja MASIGAP:n tuen ansiosta viljelijöillä on taloudelliset mahdollisuudet ja vaadittava tieto kokeilla eri riisilajikkeita ilman tulonmenetysten riskiä
  • Maataloudessa keskeisten ekosysteemipalvelujen hoitaminen ja hyödyntäminen ovat tärkeitä
  • Viljelijät eivät ole riippuvaisia lainoista ostaakseen kalliita tuotantopanoksia

Voimaannuttaminen lisää itseluottamusta paikallisesti ja yksilöllisesti

Raportti on kolmas Luonnonsuojeluliiton tuottama raportti, joka nostaa esiin positiivisia esimerkkejä maataloudesta siitä kuinka eri puolilta maailmaa maataloutta voidaan muuttaa kestävämmäksi ja tuottaa ruokaa maailman väestölle.

Raportti Ekologiskt i Filippinerna. Utkast för Diskussion. 2009. Naturskyddsföreningen.
www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/rapport_filippinerna.pdf

21.12.2009 Teksti: Jukka Rajala