Luonnonvarojen kulutus ylitti tänä vuonna luonnon kantokyvyn 19.8.2014

Ylikulutuspäivä 190814Ihmiskunta on käyttänyt 19.8. mennessä kaikkia maapallolla tämän vuoden aikana syntyviä luonnonvaroja vastaavan määrän luonnonvaroja. Muutos on ollut nopea. Vielä vuonna 1961 maapallon ihmiset käyttivät vuodessa vain 3/4 maapallolla vuoden aikana syntyvistä resursseista. Nykyisellä luonnonvarojen käytöllä tarvittaisiin yli 1,5 maapalloa tuottamaan kestävästi ihmiskunnan käyttämät luonnonvarat. Ennen tämän vuosisadan puoliväliä tarvitaan jo kolme maapalloa. Laskelma perustuu Global Footprint Networkin mittauksiin ja laskelmiin.

Ekologinen jalanjälki

Global Footprint Network -tutkimuslaitoksen vuosittain laskema ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, miten suuri määrä maa- ja merialueita tarvitaan tuottamaan luonnonvarat, joita ihmiskunta tarvitsee elintasonsa ylläpitämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen sitomiseen. Maailman ylikulutuspäivänä (Earth Overshoot Day) ihmiskunnan tarpeet ylittävät ekosysteemien kyvyn tuottaa luonnonvaroja, käsitellä jätteitä ja ihmisen tuottamia päästöjä. Loppuvuosi eletään niin sanotusti velaksi.

Ihmiskunnan hyvinvointi perustuu viime kädessä ekologisten järjestelmien kykyyn tuottaa ekosysteemipalveluita. On tärkeää tietää, elämmekö luonnon sietokyvyn rajoissa ja voivatko tulevat sukupolvet tyydyttää tarpeensa kuten me.

Ekologisen jalanjäljen lisäksi on tärkeää tarkastella koko ajan kasvavaa hiilijalanjälkeä. Luonnonvarojen kestävämmän käytön lisäksi on lisättävä ponnistuksia myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Ylikulutuspäivä 190814Ristiriita kestämätön

Ristiriita luonnon kantokyvyn ja elintapamme edellyttämien luonnonvarojen käytön välillä on kestämätön. YK:n arvioiden mukaan maailman väkiluku saavutti lokakuun 2011 lopussa seitsemän miljardin rajan. Kysymys siitä, kuinka löydämme kestävämpiä tapoja ylläpitää elintasoamme myös tulevaisuudessa, on yhä polttavampi.

Viime vuonna ylikulutuspäivä osui 20. elokuuta. Muutos ei kuitenkaan kerro suunnasta kohti kestävämpää luonnonvarojen käyttöä, vaan tarkentuneista tutkimusmenetelmistä. Keskimäärin ylikulutuspäivä on aikaistunut kolmella vuorokaudella vuosittain.

Euroopassa Suomi on Ruotsin ja Latvian ohella maa, jonka kulutus pysyy biokapasiteetin rajoissa. Talous on kuitenkin avoin ja vientiin sitoutuneet luonnonvarat ja kasvihuonekaasupäästöt kuormittavat luontopääomaa. Suomen vientiteollisuuden ekologinen jalanjälki onkin suurempi kuin maamme biokapasiteetti. Jos jokainen ihminen jättäisi suomalaisen ekologisen jalanjäljen, tarvittaisiin useampi maapallo.

Maailman ylikulutuspäivä korostaa ihmiskunnan yhteistä haastetta: uusiutuvat luonnonvarat ovat yhteinen oikeus, ei minkään maan omaisuutta. Meidän on löydettävä kulutustaso, joka olisi jokaisen maapallon kansalaisen saavutettavissa, jos resurssit jaettaisiin tasan.

Fakta: Maailman ylikulutuspäivä

  • Ekologinen jalanjälki on kattavin käytettävissä oleva mittari, jolla voidaan arvioida ihmiskunnan kokonaiskulutuksen ja maapallon ekosysteemien tuottokyvyn suhdetta.
  • Vuosittainen ylikulutuspäivä on päivä, jolloin ihmiskunnan ekologinen jalanjälki on kuluttanut kaikki uusiutuvat luonnonvarat, joita maapallo pystyy vuoden aikana tuottamaan.
  • Jopa puolet ekologisesta jalanjäljestä koostuu hiilijalanjäljestä. Ekosysteemin käsittelykyvyn ylittävät kasvihuonepäästöt päätyvät ilmakehään ja vauhdittavat ilmastonmuutosta.
  • Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti nykyisen elintason ylläpitämiseen tarvittaisiin 1,5 maapalloa.


Global Footprint Networkin teemasivu

Lisätietoja Tilastokeskuksen sivuilla

Teksti: Jukka Rajala

Tämän aineiston tuottamiseen on saatu tukea Hämeen ELY-keskukselta EU:n maaseuturahastosta.