Maa- ja metsätalousministeri tutustui luomu- ja lähiruoka-ajatuksiin Etelä-Savossa

Suomen luomu- ja lähiruokasektori tarvitsee Etelä-Savon maakunnan ja Juvan kunnan kaltaisia tiennäyttäjiä, totesi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen vierailullaan Juvalla maanantaina 12. joulukuuta. Koskinen tutustui Juvalla paikallisen luomumeijerin toimintaan ja sai selvityksen kunnan tuoreesta päätöksestä lisätä merkittävästi luomu- ja lähiruuan käyttöä julkisissa keittiöissään. Ministeri Koskinen kiitti Juvan kunnan ja juvalaisten luomutuottajien omaa aktiivisuutta luomualan kehittämisessä niin tuotannon kuin jatkojalostuksenkin sektoreilla.

Suomen hallitusohjelmassa on sitouduttu luomu- ja lähiruokasektorin kehittämiseen

Luomuohjelmalla on tarkoitus lisätä luomutuotannon määrää, monipuolistaa kotimaisten luomutuotteiden tarjontaa, edistää tuotekehitystä sekä tehostaa tuotteiden markkinointia
kuluttajalähtöisesti.  

Julkiset ruokapalvelut tarjoavat suomalaisille vuosittain noin 440 miljoonaa ateriaa, joten tämä on tärkeä kanava, kun lähi- ja luomuruokaa tuodaan kuluttajien käyttöön. Lähiruokaohjelma on aloitettu selvitystyöllä, jolla kartoitetaan alan nykytilanne ja tarvittavat kehittämistoimet. Selvitys valmistuu maaliskuussa 2012. Todennäköisesti tarvitaan toimenpiteitä, joilla julkisia ruokapalveluita koskevan hankintalain puitteissa voidaan nykyistä helpommin valita luomu- ja lähiruoka-raaka-aineita. Hankintalaki on hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen alaa.

Kevään hankehakukierrosta varten kerätään parhaillaan ideoita sekä luomu-  että lähiruokaohjelman toteuttamista varten.  Syksyn budjettikierroksella on esitetty 1,6 miljoonan euron panostusta meneillään olevan hallituskauden loppuun saakka vuosittain.  Summa jaetaan puoliksi luomualan ja lähiruoan edistämisen kanssa.  Koskinen kertoi, että Luomuinstituutti-aloite on jo huomioitu ja on henkinen valmius, että instituutin toiminnan käynnistämiseen voidaan antaa siemenrahaa, mutta jatkuvaan rahoitukseen ei, eli se on instituutin toimijoiden järjestettävä itse.

Lähiruoka-ajattelu on tuonut luomullekin nostetta

Tällä hetkellä asenneilmasto luomutuotteiden kulutukselle on Koskisen mielestä nyt hyvä.  Ihmiset keskustelevat laajasti ruoantuotantoketjusta, kuka tuottaa ja miten ovat kysymyksiä.  Ruoalla on arvot – ajattelu on nousussa, nuorempana eivät tällaiset itseäkään kiinnostaneet, mutta nyt asioita alkaa ajatella. Luomutuotteiden kulutuksessa on muistettava, että tuotteet ovat kalliimpia ja ihmiset miettivät tarkkaan mihin rahansa laittavat.  Edelleen on kuitenkin 30 % kuluttajista sitä mieltä, että tärkein valintakriteeri ruoan ostamisessa on halpa hinta ja heillekin on annettava oikeus valita.

Maatalouden ympäristöohjelmasta on avattu keskustelu

On esitetty, että maatalouden ympäristötukijärjestelmässä luomutuotannon tukemista vahvistettaisiin. Koskinen totesi, että kun ympäristötukijärjestelmä menee nyt uusiksi 2014 – 2020 maataloustuen jaksolle niin asiaa tarkastellaan. Tukiohjelma on nyt hyvin monimutkainen ja tulevassa ohjelmassa pitää miettiä tuen kohdentamista selkeämmäksi. Päätavoite on miettiä millaisesta tukemisesta voidaan saada suurimmat ympäristöhyödyt. On esitetty luomulle omaakin ohjelmaa.  Mitään ei ole päätetty.

Juvan Luomu Oy:n hallituksen jäsen luomumaidontuottaja Nils Grotenfelt ehdotti, että nykyinen maa- ja metsätalousministeriö muutettaisiin maatalous – ja kuluttajaministeriöksi, koska tuottajilla ja kuluttajilla on niin paljon yhteisiä näkemyksiä ja ruoantuotannosta. Näin saataisiin myös viralliseen järjestelmään yhteinen toiminta-alue, jonka piirissä voitaisiin tarkastella molempien, niin tuottajien kuin kuluttajienkin, etuja. Maatalous tuottaa yhteiskunnalle ruoan lisäksi ympäristönhoitopalveluita, miellyttävä ja hoidettu maisema sekä asuttu maaseutu ovat tärkeitä asioita.

 Teksti: Brita Suokas