Maakosketusta ja vetokykyä – mitä kaikkea tulisi tietää renkaista -kurssin materiaalit

Mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä maatalousrenkaissa? Mitkä tekijät vaikuttavat renkaan vetokykyyn? Miten pienentää rengaskuormaa?  Mm näitä kysymyksiä käsiteltiin Varsinais-Suomessa pidetyllä OSMO- ja Järki Pelto-hankkeiden järjestämällä Maakosketusta ja vetokykyä – mitä kaikkea tulisi tietää renkaista –kurssilla vuoden lopulla. Kurssin materiaalit ovat alla luettavissa pdf-muodossa.
Materiaalit 30.11.2017

Kurssin avauksessa Jukka Rajala OSMO-hankkeesta korosti maan rakenteen merkitystä ja havainnollisti puutteita maan rakenteessa useilla valokuvilla pelloilta, joilla on vakavia rakenneongelmia. Kun salaojakartta tai ajolinjat nähdään valokuvista ja jopa satelliittikuvista, niin maan rakenteessa on merkittäviä puutteita. Renkaat ovat tärkeä osa vaikuttaa maan rakenteeseen ja laajemmin maan kasvukuntoon.  Rengastuksen suunnitteluun kannattaa panostaa.
Rajala J. Avaus, 171130     

Ruponen OP. Avaus 2  171130

Traktorin vetokyky voidaan optimoida, kun paino jaetaan sopivasti etu- ja taka-akselien kesken ja renkaat on valittu oikein ja rengaspaineet säädetty olosuhteisiin ja Diat työhön sopivaksi, painotti Tapio Riipinen Afcon Oy:stä.  Lue lisää

Diat Riipinen T. Traktorin vetokyky ja vetohyotysuhteen parantaminen 171130

Haastatteluvideo Tapio Riipisen (4,55 min):

Lehtiartikkeli: Voiko painoa lisäämällä keventää_ Riipinen T. Koneviesti 4 2018

Tuomas Mattila OSMO-hankkeesta esitteli vaihtoehtoja pienentää rengaskuormaa ja maan tiivistymisriskejä. Viljelykierron monipuolistaminen pienentää työhuippuja ja pienentää tarvittavien koneiden kokoa. Eri koneiden työleveydet kannattaa sovittaa yhteen, jotta raskaammilla koneilla voidaan ajaa vuodesta toiseen samoilla urilla. Kevyemmillä koneilla pärjätään myös edullisemmilla renkailla. Hinattavat koneet nostolaitekoneiden asemesta pienentävät tarvittavaa rengaspainetta. Kevättöihin kannattaa valita kevyehköjä koneita.

Mattila T. Miten pienennan rengaskuormaa ja maan tiivistymisriskeja 171130

 

Excel -laskuri maan tiivistymisen määrittämiseen ja akselipainojen laskemiseen
Laskurit maan tiivistymisen määrittämiseen

 

Materiaalit 13.12.2017

Rengasalan tekninen asiantuntija Åke Boller Micheliniltä kertoi renkaiden valintaan vaikuttavista asioista. Viljelijän kannattaa käyttää vyörenkaita ristikudosrenkaiden asemesta pellolla ja tiellä. Renkaan kantavuus riippuu renkaan tilavuudesta ei vanteen halkaisijasta.  Matalapaine- ja erikoismatalapainerenkaiden kantavuus on tavallisia vyörenkaita huomattavasti suurempi. Renkaita valittaessa on otettava huomioon traktorin teho (esimerkiksi alle 170 hv tai yli 250 hv jne), työ, jota koneella tehdään (esim kyntö, jossa kuorma on iso ja vetokyvyn tulee olla erittäin hyvä). Tulee valita sellainen rengas, jolla voidaan välittää traktorin teho ja kuorma maahan riittävän alhaisilla paineilla, jotta ei aiheuteta maalle vaurioita.

Keskeiset kysymykset renkaiden käytössä ovat: Kuinka usein tarkistat rengaspaineet? Mistä tiedät, mikä on oikea rengaspaine? Kuinka usein tarkistat rengaspainemittarisi? Alhaisia rengaspaineita käytettäessä painemittarin pitää näyttää oikein. Viljelijän on syytä hankkia tarkka painemittari, joka näyttää oikeita lukemia alhaisillakin rengaspaineilla.
Rengaskuormien määrittämiseen yrityksen sivuilta voi ladata laskurin älypuhelimeen akselipainojen määrittämiseen.

Myyntipäällikkö Jari Aspelund Vianorilta kertoi aluksi rengasmerkinnöistä ja eri rengastyyppien eroista. Sitten hän esitteli viljatilan esimerkkikoneisiin maan tiivistymisen kannalta parempia rengasvaihtoehtoja; kevyt kylvötraktori, isompi kyntö- ja äestystraktori, ruiskutustraktori, puimuri ja perävaunu voidaan varustaa paremmilla renkailla, jolloin voidaan käyttää alempia rengaspaineita, kosketusala on suurempi ja maan tiivistymisvaikutus pienenee. Nelivetotraktorissa taka- ja eturenkaiden vierintämatkojen tulee sopia yhteen. Esim kuluneita eturenkaita ei voida vaihtaa uusiin samanlaisiin, koska takarenkaaatkin ovat jo osin kuluneet.
Aspelund J. Eri rengastyypit ja niiden merkitys tiivistymiseen 171213

Jukka Rajala kertoi esimerkin puimurin renkaiden parantamisesta vaiheittain. Tiivistymiselle herkissä olosuhteissa viljeltäessä tavoitteeksi asetettiin 0,5 barin rengaspaine puimurin eturenkaissa. Halkaisijaltaan entisten renkaiden kokoisia renkaita vertailemalla päädyttiin valitsemaan rengas, jonka kantavuus on riittävä 0,5 bar paineella, ja joka sopii muutoinkin tilan tarpeisiin. Eri renkaiden vaikutusta maan tiivistymiseen vertailtiin Terranimolla.
Rajala J. Millaiset renkaat valitsin ja miksi 171213

Lue lehtiartikkeli Millaiset renkaat puimuriin ja miksi Apua rengasvalintaan. Rajala J. Koneviesti 4 15.3.2018

Materiaalit 18.1.2018

Maatalousrenkaiden teknisiä tietoja löytyy rengaskäsikirjoista.
Avaa linkkikokoelma  
Nelivetotraktorien renkaiden valintaan vaihtotaulukko  
ss.5-6

Rengasraportti sisältää keskeiset asiat renkaiden valinnan tueksi ja esimerkin parempien renkaiden vallinnasta.
Mattila ja Rajala. Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla
. Raportteja 175. Helsingin yliopisto Ruralia Instituutti. 2018.

Mattila ja Rajala. Miten valtan maan tiivistymisen renkaiden avulla Raportteja 175

 

Koneketjukohtaisessa tarkastelussa tarvittavia muutoksia havainnollisti  Tuomas Mattila siten, että maan tiivistymisriski pienenee kohtuulliselle tasolle. Koneisiin ja työtekniikkaan on syytä tehdä muutoksia parempien renkaiden valinnan lisäksi.
Jukka Rajala valotti parempien renkaiden valintaa ja vertailua tiivistymislaskurin ja Terranimon avulla.
Mattila ja Rajala Miten löydän tilalleni sopivimman ratkaisun 180118

Lue lehtiartikkeli Millaiset renkaat puimuriin ja miksi Apua rengasvalintaan. Rajala J. Koneviesti 4 15.3.2018

Lue artikkeleita eri lehdistä

Lue lehtijuttuja aiheesta eri lehdissä

Lue lisää OSMOsta