Työkalupakista suunnittelutyökalut ja materiaalit maan kasvukunnon hoitoon

Maan kasvukunnon hoidon työkalupakkiin on koottu maan kasvukunnonhoidon suunnittelussa ja hoidossa hyödyllisiä suunnittelutyökaluja ja materiaaleja. Työkalut ja materiaalit on tuotettu OSMO-hankkeessa vuosina 2016-2018. Tutustu  kasvukunnon hoidon työkalupakin sisältöön ja ota tarpeelliset työkalut käyttöön.

Raportit: Tutkimusjulkaisuja Maan kasvukunnosta ja sen hoidosta

Syvennä tietämystäsi maan kasvukunnon hoidon eri osa-alueista kirjallisuuskatsausten, OSMO-hankkeen tilatutkimusten ja käytännönläheisten kuvien avulla.

Tutustu Raportteihin

 

 

Tietokortit: Hyvät käytännöt maan kasvukunnon hoitoon

Hyviä käytäntöjä maan kasvukunnon hoidon eri osa-alueisiin tiiviinä ja käytännönläheisinä paketteina.

Tutustu Tietokortteihin

Kurssimateriaaleja, diasarjoja ja multimediesityksiä maan kasvukunnon hoidosta

Itseopiskelumateriaaleja

Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – Osa 2. Tiviistymisriskien pienentäminen koneketjujen suunnittelulla, Tuomas Mattila, luento ja diat

Fysikaalinen viljavuus ja sen hoito – Osa 1. Kuivatus, Tuomas Mattila, luento ja diat

Maan kasvukunnon hoito: Kemiallinen  viljavuus ja sen hoito, Tuomas Mattilan luento ja diaesitys

Peltomaan lierot – erikoistutkija Visa Nuutisen diasarja lieroista

Joustopiikkiäkeestä kevytkultivaattori – multimediamateriaali (kirjallinen kuvaus, kuvia ja video)

 

 

Valmennusten materiaaleja

Pellot kuntoon viljeljöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä -seminaarin 12.12.2019 materiaalit

Pellot kuntoon viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä -seminaarin 27.11.2019 materiaalit

Pellot ja vedet kuntoon – viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä -seminaarin 3.4.2019 materiaalit

Miten kestävyyttä viljelyyn? -seminaarin 13.12.2018 materiaalit

Kuivatus kuntoon, mutta millaisella salaojituksella -teemapäivien 3. ja 4.10.2018 diat ja videotallenteet

Maan multavuuden hoito -työpajan 7.3.2017 diat ja videotallenteet 

Osaamista maan kasvukunnon hoitoon – Maitoa ja lihaa pienemmin ostopanoksin -kurssin 1.-2.2.2017 materiaalit

Maakosketusta ja vetokykyä – mitä kaikkea tulisi tietää renkaista? -kurssin 30.11.2017-18.1.2018 materiaalit ja työkaluja

Maan rakenne, tiivistyminen ja muokkaus -kurssin 18.11.2016 diat ja videotallenteet

 

 

Suunnittelutyökaluja maan kasvukunnon hoidon suunnitteluun

Kationinvaihtokapasiteetti-laskuri  Viljavuustutkimustulosten monipuolisempaan hyödyntämiseen

Laskurit koneiden akselipainojen muutosten ja tiivistymisriskien arviointiin

Maatalousrenkaiden teknisiä tietoja rengaskäsikirjoista

Koneiden rengaspaineet Taulukko ja Esimerkki

Maan rakenteen aistinvaraiseen arviointiin MARA-kortti

Maan kasvukunnon hoitosuunnitelma- lomake

Maan kasvukunnon hoitosuunnitelma priorisointi

Viljelykiertojen vertailutyökalu on tulossa

Verktyg på svenska


Lue lisää OSMOsta