Maan kasvukunnon hoito ilmastoviisauden ytimessä

 

Hyvässä kasvukunnossa olevalla pellolla maan rakenne on hyvä ja tuotantopanosten kuten ravinteiden hyötysuhteet muodostuvat hyviksi. Multavuuden säilyttäminen ja jopa lisääminen ovat mahdollisia. OSMO-Osaamista maan kasvukunnon hoitoon -hankkeen vetäjä Jukka Rajala esittelee seuraavassa OSMO-hanketta, tilakokeissa tehtyjä havaintoja ja tuloksia sekä antaa vinkkejä maan kasvukunnon ja multavuuden parempaan hoitoon.

Rajala J. Maan kasvukunnon hoito ilmastoviisauden ytimessä  (pdf 4 MB)
Ilmastoviisaita ratkaisuja maatalouteen nyt ja tulevaisuudessa -seminaarissa 17.10.2018 pidetty esitys.