Maan kasvukunnon hoitoa Saarimaan tilalla

Maan kasvukunnon hoitoa Laihialla Saarimaan tilalla esittelee Jussi K. Niemistö seuraavassa PP-diaesityksessä.
Kolmikertainen viljasatokilpailun voittaja panostaa suuresti maan peruskuntoon ja rakenteeseen.

Kuivatuksen tulee olla hyvä. Salaojituksia on tilalla täydennetty omatoimisesti jo 1970-luvulta lähtien. Tavoitteena on saada tasainen kuivatus koko lohkolle.
Maan rakenne on kalkitusten ohella tärkeä perusta hyvälle sadolle. Kyntöantura rikotaankin kynnön yhteydessä käyttämällä auroissa jankkuriteriä.
KylvömuokkausEU-äes on omaa suunnittelua ja tuotantoa. Koko kylvöpohja muokataan kerta-ajolla. Äes pitää työsyvyyden automaattisesti yksinkertaisen säätöautomaatikan ansiosta.
Aluskasveja on ollut käytössä useita vuosia. Niistä on hyviä kokemuksia.
Huolellisella suunnittelulla on pienin rahamenoin panostettu paljon maan kasvukunnon hoitoon.

Tutustu lähemmin
Niemisto J. K. Maan kasvukunnon hoitoa Saarimaan tilalla 170328

Laihian euro on soikea