Maan kasvukunnon hoitoa Verkatakkilan tilalla

Miten maan kasvukuntoa hoidetaan Pohjoisen Uudenmaan vaihtelevillaja kumpuilevilla pelloilla?  Mitä muutoksia tilalla on tehty maan kasvukunnon parantamiseksi? Patrick Nyström esittelee seuraavassa maan kasvukunnon hoidosta Verkatakkilan tilalla Vihdissä.

Verkatakkilan tila Vihdissä on puimurikasvien viljelyyn keskittynyt tila. Pellot ovat valtaosin kumpuilevia keskiraskaita ja kevyistä kivennäismaita. Maalajeissa on runsaasti hiue- ja hiuesavimaita, hietamoreeneita ja hienoa hietaa. Raskaampia savilohkoja ja eloperäisiä maita on vain muutamalla lohkolla. Myös lohkojen sisällä maalaji vaihtelee. Viljelyalaa on runsaat 200 hehtaaria. Tilalla viljellään syysruista, syysvehnää, mallasohraa, härkäpapua, kuminaa, kevätrapsia ja nurmia. Työvoimaa on isäntä ja emäntä sekä aputyövoimaa sesonkiaikoina.

Kasvukunnon hoidon haasteita

Kasvukunnon haasteita tilalla riittää. Raskaammilla mailla haitallista tiivistymistä tapahtuu helposti. kuivatuksen ja maan rakenteen parantamista tarvitaan. Multavuuden nostaminen on tärkeää maan rakenteen ja pitkinä poutajaksoina veden riittävyyden kannalta.

Keveillä mailla ravinteiden varastointikyky KVK on alhainen. Haasteita on kemiallisessa viljavuudessa ja multavuuden nostamisessa. Kalista, magnesiumista ja hivenravinteista on puutetta. Osalla lohkoja tarvitaan kalkituksia ja joillakin lohkoilla pH on jo turhankin korkea vaikeuttaen kasvien hivenravinteiden saantia.

Tutustu diaesityksen ja tekstin välityksellä kasvukunnon hoitoon.

Nyström P. Kasvukunnon hoitoa Verkatakkilan tilalla 2019, pdf, 1,7 MB

Maan kasvukunnon hoitoa Verkatakkilan tilalla, pdf, 0,8 MB

Teksti: Jukka Rajala
Kuvat: Patrick Nyström ja Jukka Rajala

Lisätietoja   https://maan-kasvukunto.fi

Lue lisää OSMOsta ja tutustu muihin maan kasvukuntomateriaaleihin

Sivun toteutus: Jukka Rajala