Maan kasvukunto

Tilaesimerkit
Maan kasvukunnon hyvästä hoidosta
eri tyyppisillä tiloilla.

Tietokortit 
Maan kasvukunnon hoidon eri
osa-alueiden hyvistä käytännöistä.

Työkalut 

Maan kasvukunnon hoidon selvittämiseen ja
suunnitteluun
eri osa-alueineen

Diaesitykset  
Eri kursseilta, seminaareista sekä
tiedon levittämistilaisuuksista

Artikkelit
Ammattilehtiin ja internet-sivuille
kirjoitetut artikkelit.

Tiedotus  
Kasvukuntotiedon levittämisen tilaisuuksien aineistojasekä uutisia maan
kasvukunnosta muissa tiedotusvälineissä.